Energiezuinige renovaties in Vlaanderen zijn toe aan grote inhaalbeweging

  BE   18 juni 2019 Bron: Confederatie Bouw
Energiezuinige renovaties in Vlaanderen zijn toe aan grote inhaalbeweging
Foto: Recticel Insulation
Uit recente analyse van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat verbouwers te vaak premie-aanvragen laten liggen. Nochtans is de komende decennia een renovatiegolf nodig om de energiedoelstellingen tegen 2050 te halen. Het gaat om miljoenen woningen die wachten op een energiezuinige renovatie. Dat betekent dat vanaf nu een verdrievoudiging van het aantal renovaties noodzakelijk is. Bovendien blijkt uit VCB-analyse dat de piek in renovatievergunningen vorig jaar te wijten is aan een opmerkelijke statistische sprong als gevolg van de overstap naar de digitale bouwaanvraag.

Huidig renovatieritme te traag voor energie- en klimaatdoelstellingen

Het aantal vergunde woningrenovaties daalde van gemiddeld 18.000 per jaar in 2002-2010 tot gemiddeld 16.000 per jaar na 2010. In 2017 heeft zich een verdere dip voorgedaan tot 13.000 vergunningen. Recentelijk gaven cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) aan dat het aantal hypothecaire kredieten voor verbouwingen in 2018 opnieuw was gedaald (tot 52.000) en dat tegelijk het totaal toegekende kredietbedrag voor woningrenovaties in 2018 onder 2,75 miljard euro bleef. De stijging van het aantal renovatievergunningen in 2018 tot circa 17.000 is bovendien eerder het gevolg van een nieuwe statistische sprong als gevolg van de overstap naar de digitale bouwaanvraag. In onderstaande grafiek geeft de oranje lijn de statistische correctie aan.

Evolutie vergunningen renovatie

Structurele maatregelen

Ten slotte, de Vlaamse Confederatie Bouw ondersteunt uiteraard de oproep van het VEA aan verbouwers om ten volle premies aan te vragen. Maar de VCB beklemtoont de noodzaak van bijkomende structurele maatregelen om het renovatieritme aanzienlijk op te krikken. Het gebouwenpark is immers een speerpunt om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen tegen 2050. Uit analyse blijkt evenwel dat gezinnen na de aankoop van een woning vaak te weinig middelen kunnen beschikbaar maken om snel energetische investeringen te doen.

Daarom pleit de VCB in haar memorandum voor selectief verlaagde registratierechten, een forse korting op de schenkingsrechten, een verlaging van de successierechten, de omvorming van de woonbonus tot energiebonus en een btw-tarief van 6% op vervangende nieuwbouw over heel Vlaanderen.

Verdeling kredieten voor renovatie

Evolutie aantal kredieten voor renovatie


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo