Duurzaam Bouwen

Energie-eiland voor de kust van Wenduine

Voor de kust van Wenduine komt er een eiland dat een reservoir moet worden voor groene energie op zee. Dat staat in het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee dat minister Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft voorgesteld. Het eiland moet de energie van zeven windmolenparken op zee efficiënter benutten.
"Het is een eiland in zand met een groot meer erin", legt Vande Lanotte uit. "'s Nachts als er te veel elektriciteit is, wordt het water uit het meer gepompt in zee. Als er 's ochtends veel nood is aan elektriciteit, vloeit het water weer in het meer en zo wordt elektriciteit gemaakt. Het is een soort kunstmatige waterval in zee."

Het eiland kan ook een plek worden waar vogels, zoals sternen en mantelmeeuwen, broeden. Het zou dan het "sterneneiland", dat nu midden in de haven van Zeebrugge ligt, vervangen. Het eiland zal zo'n drietal kilometer ver in zee en tien meter boven de zeespiegel uitsteken.

Daarnaast wil de minister de Westpitroute intekenen als een internationale vaarroute. De windmolenparken moeten een duidelijke plaats krijgen, met een kader voor aquacultuur.

"Eiland heeft toeristisch potentieel"
Patrick De Klerck, de burgemeester van Blankenberge, staat positief tegenover de plannen voor het energie-eiland. Toch wil hij de "visuele pollutie tot een minimum beperken" en wil hij er op het vlak van toerisme proberen een meerwaarde aan te geven.

De Klerck (Open VLD) denkt aan boottochten vanaf Blankenberge naar het eiland. Rond het eiland kan er dan een wandelcircuit komen, dat zou eindigen met een educatief centrum.