Algemeen

Een scheur in de gevel is meer dan een scheur

Veel huizenbezitters hebben er wel eens last van gehad; scheuren in de muur. Veel van deze mensen zijn zich er toch niet van bewust dat een scheur meestal een dieper liggende reden heeft. De scheur in een gevel heeft een oorzaak.
Wanneer u een scheur ziet in uw eigen gevel is het belangrijk dat u de oorzaak gaat ontdekken. Vaak duidt het op dieper gelegen en serieuzere problemen.

Wij zullen een kort overzicht geven van mogelijke oorzaken;
  • Problemen met de fundering
  • Thermische oorzaak
  • Spouwankers op de hoeken
  • Drogings/verhardings krimp
  • Lange gevelwanden
Er bestaan nog meer oorzaken maar dit zijn de meest gangbare. Het is belangrijk om de echte oorzaken van een gevelscheur te onderkennen, het is doelloos enkel de scheur te repareren. Wanneer u enkel de scheur zal dichten is de kans groot dat de scheur na verloop van tijd weer terug zal keren.

Problemen met de fundering
Het kan zo zijn dat de fundering verzakt. Dit zal als gevolg hebben dat de fundering aan de rest van het gebouw zal gaan trekken. Dit heeft als logisch gevolg dat de er scheuren in de muren komen. Het verzakken van een fundering kent ook verschillende oorzaken, maar daar zullen we in dit artikel niet verder op ingaan. Hoe dan ook zal de oorzaak opgelost moeten worden voordat de scheur weg gewerkt kan worden.

Thermische oorzaken
De materialen waar wanden van gemaakt zijn zullen uitzetten bij het warmer worden en krimpen bij het kouder worden. Met andere woorden, de wand is onderhevig aan de omgevingstemperatuur. Vaak is er tijdens de bouw geen rekening gehouden met de werking van muren. De enige echte oplossing voor deze oorzaak is de constructie verbeteren.

Spouwankers op de hoeken
Is een combinatie van temperatuur en verkeerd geplaatste spouw ankers. Wanneer de spouw ankers te dicht bij een hoek van het pand geplaatst worden en de temperatuur stijgt. Dan zul je zien dat er vericale scheuren in het metselwerk komen. Dit is op te lossen door de verkeerd geplaatste spouw ankers te verwijderen en het metselwerk te herstellen.

Drogings/verhardingskrimp
Dit is het verschijnsel dat je veel tegenkomt in nieuwbouw woningen. Het vocht dat origineel zich in de specie en andere materialen bevindt zal langzaam maar zeker verdwijnen. Dit heeft als gevog dat er krimpscheuren kunnen ontstaan. Dit gebeurt altijd in de eerste jaren na de afloop van de bouw. De oplossing voor krimpscheuren is enkel plastisch, relatief simpel dus.

Lange gevelwanden
Wanneer een woning aangesloten zit op de gevel van een ander pand. Als het 2e pand gaat werken is de kans groot dat het 1e pand wordt meegetrokken met gevelscheuren als gevolg.

Voor alle gevel renovatie werkzaam heden kunt u offerte opvragen bij Gevel en wand.
Build for Life