EO Wijers 11 - Verrukkelijk landschap

22 juli 2021 Bron: Blauwdruk
EO Wijers 11 - Verrukkelijk landschap
Deze publicatie bevat de resultaten van de elfde Eo Wijersprijsvraag. Onder de titel Verrukkelijk landschap schetsen twaalf ontwerpteams voor regio's in Zuid-Holland, Brabant, Overijssel en Limburg een perspectief. Dat doen ze tegen de achtergrond van grote opgaven voor het landelijk gebied: een tanende bodemkwaliteit, de stikstofcrisis, langdurige droogte, de moeizame transitie naar duurzame energie en de teruggang in biodiversiteit. Hoe kan de agrarische sector de stap maken naar duurzame kringlooplandbouw waarmee zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het landschap verbetert?

In een boeiend essay ontrafelen Dirk Sijmons en Ingeborg Thoral de complexiteit van het vraagstuk en brengen ze de vele ideeŽn in kaart die de laatste jaren zijn ontwikkeld, ook buiten het kader van deze prijsvraag.

Het moment voor een doorbraak is daar. De resultaten van Verrukkelijk landschap zijn vertaald in vijf even doordachte als heldere aanbevelingen. En de inzendingen hebben alles in zich om richting te geven in deze urgente problematiek.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo