Duco kiest resoluut voor gezonde ventilatie volgens systeem C

  BE   7 februari 2011 Bron: Duco
“In een energiezuinige woning is een goede ventilatie noodzakelijk, maar kiezen voor het meest energiezuinige systeem is vaak niet de gezondste keuze. Bepaalde systemen houden bij verkeerd gebruik grote risico’s in. Daarom is een kritische evaluatie nodig en is het tijd om een “gezond” debat te houden over de mogelijke alternatieven.”

Binnen de ventilatiewereld bestaan er verschillende systemen met ofwel natuurlijk luchttoevoer of afvoer, ofwel mechanische luchttoevoer of afvoer. Systeem C en D zijn daarbinnen de twee belangrijkste en meest gebruikte. Het grootste verschil tussen de twee ligt in de toevoer van de lucht, aangezien ze beiden een mechanische afvoer gebruiken.

Lieven Pieters, marketingverantwoordelijke bij Duco legt uit: “Systeem D zou een stuk energiezuiniger zijn dan systeem C doordat een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt om de koude toevoerlucht op te warmen. De nadelen van een systeem D zijn echter niet te onderschatten. De voorverwarmde lucht wordt via een kanalensysteem binnenin de woning gebracht, bacteriën hechten zich in de complexe kanalen en vervuilen de toegevoerde lucht. Bij een slecht onderhouden systeem is de ventilatie dus niet langer gezond.”
“Het kanalensysteem moet vijfjaarlijks volledig uitgekuist en ontsmet worden. Ook de filters van het systeem moeten twee maal per jaar gereinigd worden. Dit maakt dat het systeem zeer moeilijk te onderhouden is en zorgt voor een hoge jaarlijkse meerkost.” stelt Lieven Pieters.

“Voor al deze problemen biedt ventilatie volgens systeem C de oplossing” vertelt Lieven, “door de lucht rechtstreeks via de gevel, zonder kanalensysteem, binnenin de woning te brengen, is de toegevoerde lucht vers en gezond. De kosten liggen een stuk lager en er is minder onderhoud voor nodig.”

“Door dit natuurlijk systeem vraaggestuurd te maken, wordt er enkel geventileerd op het moment dat het echt nodig is en worden mogelijke energieverliezen weggewerkt. Binnenin de woning wordt de kwaliteit van het binnenklimaat opgevolgd via verschillende sensoren. CO2-, vocht- of temperatuurmetingen bepalen of de lucht binnenshuis voldoende gezond is, als het ondermaats is wordt er geventileerd tot de nodige niveaus worden bereikt en het voor de bewoners opnieuw aangenaam vertoeven is in hun woning”, aldus Lieven Pieters.

“Besparen? Ja, maar niet tegen elke prijs. In de evolutie naar nulenergiewoningen mogen we niet vergeten de gezondheid van de bewoner op de eerste plaats te zetten. Gezond leven start immers met gezond wonen.”

Lieven: “Ventileren volgens systeem c is voor Duco de juiste keuze omdat ze ervan overtuigd is dat dit het meest efficiënte, energiezuinige en gezonde systeem is voor een aangenaam binnenklimaat. Het Duco Classic System en het DucoTronic System ventileren beiden volgens dat systeem C. Ze werden beiden erkent door het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) en leveren respectievelijk tot 17 en 21 E-peil punten op. Zo passen Duco’s ventilatieoplossingen perfect binnen een E-peil 80 woning.”

“Duco zal dit jaar voor het eerst aanwezig zijn op Batibouw. Op stand 12-510 worden onze ventilatiesystemen en -producten voor het eerst gepresenteerd aan het grote publiek. Duco wil het bouwpubliek overtuigen van de voordelen van systeem C en brengt er dan ook een zeer overtuigend verhaal ”,aldus Lieven Pieters.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo