Droge voeten dankzij prefab beton

12 december 2012 Bron: Architectura
Jaar na jaar blijkt dat de grote toename van de ondoorlatende verharde oppervlakte in ons land één van de voornaamste oorzaken van wateroverlast of zelfs overstromingen is. Het hemelwater kan niet meer voldoende infiltreren in de bodem en zorgt voor een extra belasting van de riolering of de waterlopen, die dit door hun beperkte afmetingen amper aankunnen. De oplossing voor dit probleem kan echter geboden worden door waterdoorlatende bestratingen. Zij laten immers wel toe dat het water ter plaatse infiltreert of tijdelijk gebufferd wordt.
 
Voldoende doorlatend
Bij waterdoorlatende bestratingen infiltreert het water door de verschillende funderingslagen tot onderaan in de structuur. De doorlatendheid van deze lagen kan echter wel sterk verschillen. Wanneer het water slechts gedeeltelijk of helemaal niet in de bodem kan infiltreren, wordt het tijdelijk gebufferd en vertraagd afgevoerd. Ook wanneer de ondergrond op zich niet voldoende doorlatend is of wanneer je te maken hebt met gebieden waar infiltratie in de bodem niet kan toegelaten worden, kan een waterdoorlatende bestrating dus gebruikt worden om het water af te voeren en de beken en het rioleringssysteem te ontlasten gedurende periodes van hevige regenval. Om hevige regenbuien op te vangen, moet de doorlatendheid van alle componenten van de structuur minstens 5.4 x 10-5 m/s bedragen.

De helling

De maximale helling van een waterdoorlatende bestrating bedraagt 5%. Bij grotere hellingen zou het water afstromen voordat het in de structuur kan dringen. Men kan in dit geval wel in de laagst gelegen delen extra buffering voorzien. De minimale helling kan beperkt worden tot 0,5 à 1%.
 
Lees het complete artikel op Architectura
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo