Verbouwen

De Regie der Gebouwen renoveert 800 m² plat dak van het Rekenhof

De Regie der Gebouwen renoveert 800 m² plat dak van het Rekenhof
Op 15 februari 2024 is de Regie der Gebouwen gestart met de renovatie van het dak van het Rekenhof. Het gaat om de restauratie en isolatie van ongeveer 800 m² plat dak, de bijhorende koepel en dakgoten inbegrepen. De werken zouden in de loop van deze zomer afgerond zijn en betreffen een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro.

"De renovatie van het dak van het gebouw van het Rekenhof is een belangrijke stap in ons engagement om het historisch patrimonium te bewaren en de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren. Deze grootschalige werken dragen niet enkel bij aan het verzekeren van de duurzaamheid en de structurele integriteit van dit iconische gebouw, maar ze getuigen ook van onze verantwoordelijkheid op vlak van het milieu. Door de infrastructuur te moderniseren, zoals de vernieuwing van de verwarmingsketels twee jaar geleden, tonen we opnieuw onze wil aan voor een duurzamer en efficiënter beheer van onze middelen en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. In dezelfde optiek betreft dit project niet enkel een fysieke restauratie, maar ook een investering in een milieuvriendelijkere toekomst, die ons engagement tegenover het behoud van het patrimonium en de aanpak van de actuele uitdagingen op vlak van milieu benadrukt", aldus Mathieu Michel, staatssecretaris van de Regie der Gebouwen.


De Regie der Gebouwen renoveert 800 m² plat dak van het Rekenhof

Renovatie van de gevels

In 2025 voorziet de Regie der Gebouwen ook de publicatie van de opdracht voor de restauratie van de gevel aan de kant van de Naamsestraat, de ramen inbegrepen.

Tijdens deze werken, die van start zouden gaan in 2026, zullen de ramen van de voorgevel, die zich aan de Regentschapsstraat bevindt, ook gerestaureerd worden.

De Regie der Gebouwen renoveert 800 m² plat dak van het Rekenhof

Nieuwe stookplaats

In 2022 voltooide de Regie der Gebouwen de installatie van een nieuwe stookplaats in het complex. De aansluiting werd uitgevoerd op het bestaande gasnet in de straat en de zeven mazoutketels werden vervangen door een gascondensatieketel.

Deze aanpassingen verbeterden niet alleen de efficiëntie van de warmteproductie en -distributie, ook de CO2-uitstoot is verminderd met ongeveer 250 ton per jaar, wat een vermindering is met een derde tegen vroeger.

Technische fiche

Renovatie plat dak, koepel en dakgoten
Aannemer: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Duur van de werken: februari 2024 - zomer 2024
Kostprijs van de werken: ongeveer 1,7 miljoen euro (inclusief btw)

Installatie gasstookplaats
Aannemer: VMA Druart
Duur van de werken: 2021 - 2022
Kostprijs: ongeveer 932.000 euro (inclusief btw)

Ook interessant