Architectuur

DUO2 wint Nederlandse Bouwprijs 2009

Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op woensdagavond 11 februari heeft DUO2 BV de Nederlandse Bouwprijs 2009 gewonnen in de categorie Integraal ontwerpen en bouwen met de inzending PPS Huisvesting Informatie Beheer Groep en Belastingdienst in Groningen. De Bouwprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een proces, dienst, product of project dat een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de bouw. Het gaat daarbij om het innovatief karakter of de duurzame uitstraling voor de bouwbranche.

DUO2 is een consortium bestaande uit Strukton, Ballast Nedam en John Laing. Architect is UNStudio uit Amsterdam. Onderaannemers zijn Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, ISS en YNNO. Arup en Studio Linse hebben een belangrijke adviserende rol gehad.

Het jurycommentaar luidde als volgt: de jury waardeert dit ontwerp, omdat het een goed voorbeeld is van integraal ontwerpen vanuit drie dimensies: de integratie van disciplines (1) is tot stand gekomen door vanaf het begin alle betrokken deskundigen aan het ontwerpproces te laten participeren. De integratie van abstracties (2), waarbij vorm, functie en structuur in hun onderlinge samenhang beschouwd worden, heeft geleid tot integrale oplossingen. Hiervan is het innovatieve gevelconcept een voorbeeld. Het integreren over de levensduur (3) heeft gestalte gekregen door een levenscyclusbenadering, waarbij de gebruiksfase in het ontwerpproces nadrukkelijk is meegenomen, niet alleen kijkend naar onderhoud maar ook naar toekomstige scenario’s voor hergebruik.

Het project omvat het ontwerp, de bouw en de financiering van het nieuwe kantoor van de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst (47.000 m²), inclusief het beheer en onderhoud van het gebouw en verzorging van facilitaire diensten voor een periode van 20 jaar. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 2500 werkplekken en krijgt parkeerfaciliteiten voor 1500 fietsen en 675 auto’s, die grotendeels in een ondergrondse parkeergarage worden ondergebracht. Daarboven komt een grote openbare stadstuin met waterpartij en een multifunctioneel paviljoen met commerciële functies.In maart 2008 is consortium DUO² als voorkeursinschrijver geselecteerd in de Europese aanbesteding voor dit project. De Rijksgebouwendienst is de aanbestedende dienst. Het gebouw is aanbesteed in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het de verwachting is dat deze geïntegreerde contractvorm leidt tot een doelmatiger inzet van overheidsmiddelen.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol en is daarom integraal in het ontwerp opgenomen. De gevel, de materialisering, de afwerking en integratie van installaties zijn afgestemd op een hoge mate van duurzaamheid en een minimale milieubelasting. Daarnaast kan de restenergie van de kantoren en het datacentrum van de Informatie Beheer Groep op termijn gebruikt worden voor het verwarmen van in de toekomst te realiseren woningen aan de rand van het plangebied. Tevens is het gebouw zodanig ontworpen dat het zonder ingrijpende bouwtechnische aanpassingen om te bouwen is naar woningen. Hiertoe is reeds vroegtijdig nagedacht over onder andere de plaats van liften, installaties en trappen. Dit alles heeft er toe geleid dat het gebouw één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland wordt.

Deze resultaten zijn mogelijk doordat er in de beoordeling door de opdrachtgever naast prijs ook kwalitatieve criteria zijn meegewogen. Projectdirecteur Kees van Oosteren van DUO2: “We wisten dat we alleen met een bijzonder ontwerp konden winnen, maar het budget was beperkt. Dat heeft ons er toe gedwongen het ontwerp integraal af te stemmen op gebruiks- en onderhoudskosten, om over de levensduur van het project de kosten zo laag mogelijk te houden. De Staat heeft daarnaast lef getoond door naast prijs ook kwaliteit zwaar mee te laten wegen bij de selectie. Die kans hebben we als consortium met beide handen aangegrepen.”

Cees van Vliet, projectdirecteur van de Rgd vult aan: "De Staat heeft bij dit PPS-project ingezet op zoveel mogelijk integrale kwaliteit voor een aan een maximum gebonden jaarlijkse vergoeding. DUO2 heeft dat als een kans gezien en maximaal benut. Wij zijn blij met dit fraaie resultaat."

Het gebouw wordt in maart 2011 opgeleverd, waarna gestart wordt met de sloop van de huidige kantoortorens van de Informatie Beheer Groep en Belastingdienst op de Kempkensberg en de aanleg van de parkeergarage, stadstuin en het paviljoen.

Voor meer informatie over het project kijkt u op www.nieuwbouwkempkensberg.nl