Duurzaam Bouwen

Circulair bouwen in de praktijk: Eerste circulaire leerbox voor scholen

Circulair bouwen in de praktijk: Eerste circulaire leerbox voor scholen
Vanaf volgend schooljaar zullen West-Vlaamse leerlingen uit het technisch secundair onderwijs voor het eerst kunnen experimenteren met de circulaire leerbox. Die box leert hen hoe ze circulair bouwen in de praktijk kunnen toepassen. Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen RTC, JUUNOO en Gyproc. “We merken dat er in scholen nog te weinig wordt ingespeeld op wat vandaag leeft in de bouwwereld. Met deze leerbox willen we leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt,” zegt Mathieu Bayart, Projectmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt bij RTC West-Vlaanderen.

Circulariteit in de bouw zit al een aantal jaren in de lift. De bouwsector is dan ook verantwoordelijk voor maar liefst 40% van de huidige CO2-uitstoot. Meer en meer bedrijven maken daarom de switch naar circulair bouwen. Het principe van circulariteit is eenvoudig: grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop houden. "Dit belang vertaalt zich in de nieuwe leerplannen op basis van de nieuwe eindtermen die zelfs ook al vragen om in de tweede graad aan de slag te gaan met duurzaam bouwen en circulariteit. Wij geven nu de scholen naast de opleiding ook dit educatief pakket om met deze nieuwe doelstellingen concreet verder aan de slag te gaan", vertelt RTC-projectmedewerker Mathieu Bayart.

Toenemende vraag op arbeidsmarkt

De samenwerking kwam tot stand naar aanleiding van de circulaire themamaand die RTC vorig jaar organiseerde. Daar gaven zowel JUUNOO als Gyproc aan dat er dringend nood was aan meer aandacht voor het thema. “Met JUUNOO zijn we de bouwwereld drastisch aan het veranderen. Ons doel is maximale duurzame impact creëren. Binnen de Vlaamse cultuur merken we echter nog vaak terughoudendheid voor nieuwe initiatieven. Daarom is het belangrijk om de volgende generaties al vanop de schoolbanken klaar te maken voor de toekomst,” zegt JUUNOO-oprichter Chris Van de Voorde.

RTC West-Vlaanderen, het Regionaal Technologisch Instituut, streeft ernaar om het onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar af te stemmen. "Wij vormen eigenlijk de schakel tussen bedrijven en scholen. De bouwwereld staat namelijk niet stil. Door te luisteren naar wat er vandaag leeft, kunnen we leerlingen veel beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Dat was ook meteen de reden om samen te werken met twee circulaire pioniers: JUUNOO en Gyproc. Zij weten wat er leeft én hebben ook nog eens de technische kennis in huis,” zegt Mathieu Bayart.

RTC ontwikkelt samen met JUUNOO en Gyproc eerste circulaire leerbox voor scholen

Circulaire box enthousiast onthaald door leerkrachten

Een van de scholen die deelneemt aan het project is het VTI in Roeselare. “Als technische school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen mee zijn met de laatste ontwikkelingen. Duurzaam en circulair bouwen maakt dus al langer deel uit van ons lessenpakket”, zegt technisch adviseur Jens Vanhecke. “De circulaire leerbox is een mooie aanvulling. We mochten hem onlangs al eens opzetten op onze opendeurdagen en kijken ernaar uit om hem volgend schooljaar in de lessen te integreren”.

Hoewel scholen zeker niet verplicht zijn om de circulaire leerbox in hun lessen op te nemen, volgden al 14 houtscholen de opleiding en bestelden het bijhorend educatief pakket. “Circulariteit leeft enorm, en dat willen scholen ook meegeven aan hun leerlingen. Ze willen dat hun leerlingen meteen kunnen meedraaien. Het is dus belangrijk om hen de innovatieve kneepjes van het vak al binnen de schoolmuren aan te leren”, zegt Mathieu Bayart.

Financiële steun als duwtje in de rug

Het project werd gerealiseerd met financiële projectsteun van het centrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren ‘Acasus’, het sectorfonds van de bouwsector ‘Constructiv’ en de structurele steun van het sectorfonds van de houtsector ‘Woodwize’. Scholen hoeven de circulaire leerbox dus niet zelf te financieren, maar krijgen die gratis aangeboden. Dat moet de scholen extra motiveren om de circulaire leermethode in hun lessen op te nemen, na de leerkrachtenopleiding die reeds plaatsvond. Om de circulaire box verder uit te bouwen, zoekt RTC nog partners die de komende schooljaren het projecten mee willen helpen ondersteunen.

Ook interessant