Algemeen

Brandveiligheid: transparante normeringen eerste stap

Brandveiligheid: transparante normeringen eerste stap
NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, deelt de bekommernis van Minister De Padt dat iedere woningbrand er één te veel is. Maar architecten hebben in hun dagelijkse praktijk wel oog voor brandpreventie maar ze worden hierbij weinig geholpen door de onduidelijke en onoverzichtelijke brandnormen die België rijk is. Bijna 40% van de Vlaamse architecten vinden ze te complex. Een uitbreiding van de brandpreventie-adviezen voor ééngezinswoningen vindt NAV een slecht idee zolang er geen duidelijke procedures bestaan. Een nieuw certificaat voor de verkoop en verhuur van woningen kan bekeken worden maar dan is ook de tijd rijp om tot één certificaat te komen die verschillende bouwtopics zoals energie, electriciteit en brandpreventie groeperen.

Eenduidige regelgevingen als eerste stap

Een NAV studie uit 2007 geeft aan dat bijna 40% van de Vlaamse architecten de bestaande brandpreventieregels te complex en onoverzichtelijk vinden. NAV betreurt vooral de overlappingen en tegenstrijdigheden die er momenteel zijn tussen regionale, federale en gemeentelijke wetgevingen. De niveaus communiceren te weinig en er is evenmin hiërarchie. Nergens is er een website die alle regelgeving netjes oplijst. Er is dan ook dringend nood aan overleg om tot een uniform wetgevend beleid te komen.

Betere ondersteuning van brandweeradviezen

NAV is vragende partij om de brandweeradviezen beter te ondersteunen als voorwaarde vooraleer dit wordt uitgebreid naar ééngezinswoningen. Het overgrote deel van de architecten vindt de tijd rijp voor een procedure met betrekking tot brandpreventieadvies. Er is immers vandaag geen enkele duidelijkheid rond de geldigheid van een advies, de documenten die moeten worden voorgelegd, beroepsprocedures en administratief kader.

Bovendien moet openlijk de vraag gesteld worden als de slechte afloop van woningbranden wel zo vaak gelinkt kan worden aan de conceptie van de woning. Vaak laat onderhoud en algemene voorzichtigheid eveneens de wensen over.

Waar blijven de rookmelders?

In Vlaanderen bestaat er wel degelijk regelgeving over rookmelders. Op 23 april 2008 keurde het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Heeren, een decreet goed dat rookmelders verplicht maakt voor alle nieuw te bouwen woningen en voor alle renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Er bestaat dus wel een decreet maar een uitvoeringsbesluit bleef uit waardoor het voor architecten evenzeer aan duidelijkheid ontbreekt.

NAV staat achter een verplichting van rookmelders in bestaande woningen. NAV ziet hierin een opdracht voor de wijkagent. Deze laatste dient immers langs te gaan om een nieuwe verblijfplaats vast te stellen. Door een eenvoudige visuele controle dat er rookmelders zijn, kan heel wat onheil voorkomen.

Certificaten

Een nieuw certificaat voor de verkoop en verhuur van woningen kan bekeken worden maar dan is ook de tijd rijp om tot één certificaat te komen die verschillende bouwtopics zoals energie, electriciteit en brandpreventie groeperen. Overleg tussen de verschillende overheden is hier dringend nodig om te vermijden dat deze certificaten niets meer zijn dan administratieve lege dozen.
Build for Life