Brandgedrag van houten gevelbekledingen

  BE   17 juni 2011 Bron: Architectura
De nationale classificatiesystemen voor de brandreactie van bouwproducten worden langzaam maar zeker vervangen door een unieke Europese classificatie. Hoewel de lidstaten bevoegd blijven voor het vastleggen van het vereiste veiligheidsniveau, dient dit voortaan uitgedrukt te worden in een Europese klasse. Daarnaast staan er nog belangrijke wijzigingen op stapel rond het vereiste veiligheidsniveau voor gevelbekledingen.

Dit artikel geeft een overzicht van de eisen en prestaties die in de toekomst onder bepaalde voorwaarden van toepassing zullen worden voor niet-brandwerende houten gevelbekledingen.

Europese brandreactieclassificatie

De brandreactie van een bouwproduct is het ge- heel van eigenschappen van dit product die het ontstaan en de ontwikkeling van een brand kunnen beïnvloeden. Het brandreactieclassificatiesysteem voor bouwproducten staat beschreven in de norm NBN EN 13501-1. Hierin worden zeven hoofdklassen gedefinieerd (A1, A2, B, C, D, E en F) en worden twee bijkomende aanduidingen voorzien voor de rookontwikkeling (s1, s2 en s3) en de vorming van brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en d2). De klassen A1 en A2 zijn van toepassing voor onbrandbare producten (bv. beton, staal, ...), terwijl de klasse F van toepassing is voor niet-geklasseerde producten of producten die faalden bij de minst strenge proef voor klasse E. Deze classificatie zal op termijn de oude Belgische brandreactieclassificatie (A0, A1, A2, A3 en A4) vervangen. We willen erop wijzen dat er geen overeenstemming bestaat tussen beide classificatiesystemen.

Lees verder op Architectura.be
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo