Algemeen

Bouwen voor de toekomst: uitgebreide gids over duurzame wegenbouwmethoden

Bouwen voor de toekomst: uitgebreide gids over duurzame wegenbouwmethoden
Als er iets is dat vandaag de dag niet meer mag ontbreken in de bouw- en woonbranche dan is het wel duurzaamheid. We moeten met z'n allen iets doen aan een betere wereld. Door het nemen van duurzame keuzes kunnen we daaraan bijdragen. De branche van de wegenbouw is hierbij geen uitzondering.

Met een groeiende focus op milieubehoud is het van vitaal belang om duurzame technieken te omarmen bij zowel het bouwen als het onderhouden van wegen in ons land. De vraag is natuurlijk: hoe kunnen we bezig gaan met duurzame wegenbouwmethoden? Welke verantwoorde opties zijn er bijvoorbeeld voor asfalteren? In deze online gids zoomen we verder in op diverse mogelijkheden voor duurzame wegenbouwmethoden.

Dit is waarom we bezig moeten gaan met duurzame wegenbouw

We kunnen er niet meer omheen: duurzaamheid in de wegenbouw is een absolute noodzaak in de moderne samenleving. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, maar ze hebben vrijwel allemaal te maken met het creëren van een betere wereld.

  • Duurzame wegenbouw is bijvoorbeeld een must voor het milieubehoud. Kijken we naar traditionele wegenbouwmethoden, dan zien we dat deze technieken vaak een negatieve impact op het milieu hebben. De lucht- en bodem worden vervuild, er is sprake van ontbossing en het water op aarde wordt verontreinigd. Stappen we echter over op duurzame manieren om wegen te bouwen, dan wordt deze impact geminimaliseerd.
  • Daarbij is de wegenbouwsector deels verantwoordelijk voor een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Dat heeft voornamelijk te maken met het gebruik van fossiele brandstoffen en de ontbossing die gepaard gaat met het aanleggen van nieuwe wegen. Broeikasgassen zijn ontzettend slecht voor het milieu. Ze zorgen er onder andere voor dat het klimaat verandert; iets dat nu al zichtbaar is op de wereld.
  • Wat je ook moet weten, is dat er veel natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt bij de bouw van wegen. Denk aan water, steen, olie en zand. Dit zijn bronnen die helaas niet onuitputtelijk zijn, waardoor er veel druk ligt op het natuurlijke ecosysteem.
  • Tot slot biedt het duurzaam bouwen van wegen ontzettend veel economische voordelen op de langere termijn. Denk aan lagere kosten voor onderhoud, een lagere afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen die schaars zijn en een betere bescherming tegen extreme weersomstandigheden.

Maak gebruik van duurzame materialen bij wegenbouw

Kort samengevat zijn er dus genoeg redenen op te noemen waarom we in deze branche actief bezig moeten gaan met duurzame wegenbouw. Een van de meest voor de hand liggende manieren om duurzaamheid hierbij te bevorderen, is door gebruik te maken van duurzame materialen. Gerecycled asfalt is bijvoorbeeld iets wat bestaat en wat kan worden gebruikt om zo het delven van nieuwe grondstoffen te verminderen. Daarbij is gerecycled beton ook zeker een optie. Wanneer dit soort bronnen en materialen hergebruikt worden, komt er minder afval vrij op aarde. Op het moment blijft de wereldwijde afvalberg alleen maar groeien, dus dit zou een hele goede basis zijn.

Denk ook aan groene stroom en energiereductie op wegen

Wat ook kan helpen, is het investeren in elektrische wagens en bouwmachines die gebruikt worden bij het maken van wegen. Een machine of auto die op elektriciteit rijdt in plaats van op benzine of diesel heeft een veel minder grote CO2-uitstoot en is daarmee beter voor het milieu. Daarnaast streven duurzame wegenbouwmethoden naar het verminderen van de energiebehoeften tijdens het bouwproces én het gebruik van de wegen. Het implementeren van energiezuinige technologieën bij verkeersregelingssystemen en straatverlichting is daarbij een goede stap. Maak bijvoorbeeld gebruik van zonne-energie voor dergelijke systemen om zo groen(er) bezig te zijn.

Minder impact op het milieu door groene infrastructuurintegratie

Een andere belangrijke strategie voor duurzaamheid zit hem in het creëren van groene bermen, natuurstroken en vegetatieve geluidsbermen. Daarmee geef je in de wegenbouwbranche direct wat terug aan de natuur tijdens en na het bouwen van de wegen. Er zijn verschillende manieren om bezig te gaan met groene infrastructuurintegratie, waarbij de focus op het maken van nieuwe natuur moet liggen. Dit bevordert tegelijkertijd de biodiversiteit en heeft een positieve invloed op de aarde, die alsmaar warmer wordt door klimaatverandering. Leg daarbij regenwaterbuffers aan die het water op een natuurlijke en slimme manier weg kunnen leiden en start met investeren in groene bermen en andere groene elementen.

Pas innovatieve constructiemethoden toe in de wegenbouw

Tot slot nog een andere benadering van duurzame wegenbouw: er moet gebruik worden gemaakt van innovatieve constructietechnieken die de algehele bouwtijd verminderen en zo de impact op het milieu en de wereld verminderen. Ook daarvoor kan er weer gekeken worden naar de manier van asfalteren. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met warme mengsels voor asfaltproductie die lagere temperaturen vereisen en daardoor dus veel minder energie kosten. Denk ook aan het gebruik van geprefabriceerde constructies die ter plaatse meteen kunnen worden gebruikt. Daardoor is er minder materiaal nodig en komt er minder afval vrij.

Kortom: feit is dat de wegenbouw in ons land duurzamer moet. Met de bovenstaande tips en tricks is er een goede basis te vinden voor duurzame wegenbouw waarbij er goed gekeken wordt naar het effect op het milieu.

Build for Life