Bouw blijft kampen met acute krapte aan hoger geschoolde medewerkers

  BE   26 augustus 2020 Bron: Confederatie Bouw
Bouw blijft kampen met acute krapte aan hoger geschoolde medewerkers
Ondanks de coronacrisis blijft een nijpend tekort aan arbeidskrachten de bouw beheersen. Voor een aantal bouwberoepen lag het aantal vacatures de laatste 12 maanden nog steeds hoger dan het aantal beschikbare werkzoekenden, ook al ondervond de bouw al vanaf maart 2020 de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Tot deze beroepen behoren een groot aantal installatieberoepen en de hoger geschoolde bouwbedienden. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is dan ook verontrust over het dalend aantal leerlingen in het secundair, hoger en universitair bouwonderwijs. Een imagocampagne die op 11 september van start gaat, moet het tij keren.

De tekorten op de bouwarbeidsmarkt zijn vooral zeer acuut voor de hoger geschoolde bouwbedienden. Het gaat dan om beroepen zoals werfleider, conducteur, studiebureautechnicus, bouwkundig tekenaar en calculator. Het beroep van werfleider steekt daar zelfs helemaal bovenuit met meer dan 1.500 vacatures tijdens de laatste 12 maanden terwijl hiervoor amper een 300-tal werkzoekenden beschikbaar waren. Dat blijkt duidelijk uit de grafiek in bijlage.

Daarnaast treft de arbeidskrapte nog altijd zeer sterk de installatieberoepen, zoals die van sanitair installateur, monteur van centrale verwarming, technicus koeltechniek en klimatisatie, onderhoudstechnicus voor verwarmingsinstallaties en installateur van datacommunicatienetwerken.

Maar ook voor een aantal meer traditionele bouwberoepen overtreft het aantal vacatures nog altijd het aantal beschikbare werkzoekenden, zoals voor dakdekker, buitenschrijnwerker en kraanbestuurder.

Dalend aantal studenten en leerlingen

Het verontrust de VCB dan ook dat het aantal studenten en leerlingen in de bouwopleidingen er sterk op achteruit gaat. In de opleidingen tot professionele bachelor bouwkunde is het aantal diploma’s na een forse klim in 2018-2019 hiervoor voor de eerste keer gedaald. Dat het aantal inschrijvingen hiervoor al sedert 2016-2017 daalt, zal uiteindelijk de komende jaren ook het aantal diploma’s verder doen afnemen.

Ook de opleiding voor industriële ingenieur bouwkunde doet het nu minder goed met minder dan 300 gediplomeerden per jaar. In 2019-2020 bereikte het aantal inschrijvingen hiervoor een dieptepunt van 419. Het aantal diploma’s voor ingenieur-architect blijft de laatste jaren rond de 150 per jaar schommelen en dat voor burgerlijk ingenieur bouwkunde rond de 120 per jaar. In ieder geval is dit telkens veel te weinig in vergelijking met de stijgende behoeften.

Ook het secundair bouwonderwijs kent een gestage achteruitgang van het aantal leerlingen: van het schooljaar 2015-2016 tot het schooljaar 2019-2020 met ongeveer 20%. De BSO-studierichting Ruwbouw verloor op vijf jaar tijd zelfs ongeveer een derde van haar leerlingen. De schildersopleidingen presteerden al niet veel beter. Maar ook in de 3de graad studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties liep de daling op tot 20% terwijl er juist aan installateurs zo’n groot tekort bestaat.

Bouw blijft kampen met acute krapte aan hoger geschoolde medewerkers

Imagocampagne om tij te keren

Het is dus hoog tijd om het tij te keren. Vandaar dat de VCB op 11, 18 en 25 september haar imagocampagne voor de bouw lanceert. De campagne focust op de impact van de bouw op de reductie van CO2 en op haar cruciale rol voor de verbetering van het klimaat, op haar voorloperrol op het vlak van circulaire economie en op de toenemende digitalisering van de bouwprocessen. De campagne zal dus voluit de troef van de innovatie uitspelen. Tegelijk zal zij uitgaan van de leefwereld van de jongeren, van de talrijke innoverende bouwopleidingen en van de concrete kansen die zij nadien in de bouwbedrijven krijgen om tot een betere leefwereld bij te dragen.

Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “We kennen de belangstelling van de jongeren voor de klimaatverandering. Die kwam voor de coronacrisis duidelijk tot uiting in hun deelname aan klimaatmarsen. Daar willen wij met onze campagne naar teruggrijpen. Want juist in de bouw kunnen jongeren heel veel voor de verbetering van het klimaat betekenen”.

Karl Neyrinck, voorzitter van de VCB: “In de bouw werken wij volop aan de combinatie van energiezuinigheid en hernieuwbare energie, van akoestiek, luchtdichtheid en een gezond binnenklimaat. De fors toegenomen technische complexiteit van een bouwproject maakt van de bouw de technologie-integrator bij uitstek. Maar opdat de sector haar economische en maatschappelijke rol kan vervullen, heeft zij meer dan ooit nood aan goed opgeleide medewerkers”.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo