Beton voor een groots en 'hyperstedelijk' project

  BE   19 maart 2013 Bron: Infobeton
De stadsvlucht is verleden tijd! De Belg voelt zich opnieuw aangetrokken tot de stad en keert terug naar de stedelijke ruimte om te profiteren van haar diensten en faciliteiten. Met deze realiteit en de bevolkingsaanwas die eruit volgt, staat Brussel echter een immens probleem te wachten: woongelegenheid voor een almaar groeiende bevolking! De hoofdstad heeft weliswaar nog geen complete oplossing maar blijft niet bij de pakken zitten. Dat blijkt uit de nieuwe wijken in opbouw, zoals het project UP-Site langs het kanaal. Een superproject, waar beton een hoofdrol opeist.

Op zoek naar nieuwe Brusselse woonwijken
Brussel zal zijn bevolking tegen 2020 zien aangroeien met 10%, of ruim 140.000 inwoners extra! Om tenminste gedeeltelijk tegemoet te komen aan deze uitdaging heeft de overheid het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) gewijzigd: industriŽle gebieden worden omgetoverd tot zogeheten "ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving" (OGSO's). De bedoeling hiervan is nieuwe wijken op te richten waar de woonfunctie hand in hand gaat met economische activiteit. Momenteel worden zes zones langs het kanaal volledig hertekend. Een van die gebieden, het Redersplein, vlakbij de Noordwijk, heeft het voorrecht een project te verwelkomen dat emblematisch is voor dit voluntaristisch beleid: het project UP-Site, waar de hoogste residentiŽle toren van BelgiŽ zal verrijzen!

Een toren van 140 meter om de verdichtingsuitdaging aan te gaan
Het UP-siteconcept is volgens zijn scheppers uniek in BelgiŽ. Het project mikt in de eerste plaats op kwaliteit en dynamisme. Het bestaat uit een toren van 140 meter met 42 verdiepingen tussen een geheel van gebouwen dat aan de ene kant uitkijkt over het kanaal en aan de andere kant op de Willebroekkaai. Woongelegenheid krijgt voorrang in het totaalproject. De gelijkvloerse en de eerste verdieping van de toren en van de vier lagere gebouwen (kanaalzijde) zullen onderdak verlenen aan allerlei diensten zoals winkels en restaurants, terwijl de hogere verdiepingen bestemd zijn voor woningen. De toren zal tot 250 gezinnen verwelkomen: verticaal leven om de uitdaging van verdichting te pareren! De kant van de Willebroekkaai krijgt een aaneengesloten gevelpartij waar vooral kantoren komen.Dienstverlening van topklasse en luxeappartementen
Speerpunt van het project UP-Site is de topkwaliteit van zijn appartementen en van de aangeboden diensten. Binnen de infrastructuur worden activiteiten en diensten gepland die voorbehouden zijn voor de bewoners: restaurants, loungebars, bioscoop, wellnesscenter, zwembad, huisbewaardersloket, kinderopvang. Luxe en welbehagen stonden centraal bij de conceptie van dit project dat mikt op de "hyperstadsmens". Het project wil "een nieuwe, vlotte en actieve levensstijl op stadsmaat creŽren". De uitdaging is een nieuw, bemiddeld bevolkingssegment aan te trekken voor een wijk in volle transformatie. De toren van de UP-site wil een embleem zijn voor die intentie. En de happy few kunnen straks van boven op de toren genieten van een adembenemend uitzicht op hun stad.

Beton als conditio sine qua non
Het hele project wordt grotendeels in beton opgetrokken: ter plaatse gegoten of grote geprefabriceerde elementen. Die keuze drong zich snel op bij de ontwerpers, het Brusselse architectenbureau A2RC, maar ook bij vastgoedontwikkelaar Atenor die aan de wieg stond van dit project. Om te beginnen moet men weten dat beton in BelgiŽ echt wel verankerd is in onze bouwtraditie. Dit garandeert de capaciteit van onze ondernemingen om een project van die omvang voor hun rekening te nemen. Maar Atenor haalt ook andere redenen aan met betrekking tot comfort en veiligheid van de gebruikers: beton beantwoordt dankzij zijn intrinsieke kwaliteiten perfect Ė zonder extra bescherming - aan de eisen inzake brandveiligheid. Verder voldoet de betonnen structuur van de toren, dankzij zijn kern en zijn grote schijfwanden op natuurlijke wijze aan de vereiste stijfheid voor gebouwen van die hoogte. Ook de architecten van A2RC waren voorstander van beton voor zijn structurele en architecturale troeven: hiermee werd het mogelijk een structuur te creŽren die aangepast is aan de verschillende functies van het project en aan de formele intenties van zijn ontwerpers.

Dankzij de vermindering van de dragende elementen konden grote binnenruimtes met veel flexibiliteit voor de inrichting gecreŽerd worden. Tot slot heeft het werken met beton doeltreffende oplossingen meegebracht om te beantwoorden aan budgettaire imperatieven en een strakke planning.

Uitzonderlijke technische oplossingen
Improvisatie is uit den boze bij de bouw van een toren van 140 meter! Heel wat moeilijkheden moeten worden opgelost om te voldoen aan de eisen inzake kwaliteit, budget en planning. De firma's BPC en Valens die met het bouwproject belast zijn, brengen zeer specifieke technieken in stelling om het project tot een goed einde te brengen. Tot de meest opmerkelijke behoren de zelfklimmende bekisting en de "WindShield"-gevelbescherming die word gebruikt voor de realisatie van de centrale kern en van de wanden in ter plaatse gestort beton. Beide systemen lenen zich perfect voor dergelijke projecten en ze werden door de constructeurs gekozen omwille van de tijdwinst: de realisatie van de draagstructuur vordert met een snelheid van een verdieping per week! Zelfklimmende bekisting en gevelbescherming bieden voordelen zoals veiligheid voor de arbeiders en een zekere constructieautonomie, zodat de kranen tegelijk ook voor andere werken gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan ook een hoog bouwtempo worden aangehouden.

infobeton.be is ontstaan uit de samenwerking tussen meerdere grote federaties die eenzelfde passie delen: beton. Concreet verenigt infobeton.be 8 organisaties die alle betonverwante beroepen, alle soorten beton en al hun toepassingen vertegenwoordigen:
 • Federatie van de Belgische prefab betonindustrie (FEBE)
 • Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM)
 • Federatie voor invoerders en producenten van additieven en hulpstoffen voor vloeispecie, mortels en cementbeton (FIPAH)
 • Federatie voor het stortklaar beton (FedBeton)
 • Belgische Betongroepering (BBG)
 • Vereniging der grint- en zandinvoerders (IMPORGRASA)
 • Invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten (ZEEGRA)
 • Verbond van ontginningsbedrijven in BelgiŽ (FEDIEX)

infobeton.be heeft als missie de kwaliteit van de geboden diensten te verbeteren, en de promotie en herwaardering van beton in al zijn vormen te versterken via beurzen en seminaries, door de verspreiding van publicaties. U vindt meer informatie op de website www.infobeton.be.
 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo