Beslissing rond signaalgebieden cruciaal voor woonnoden van gezinnen

  BE   2 juni 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 1 439 keer gelezen
Beslissing rond signaalgebieden cruciaal voor woonnoden van gezinnen
Foto: Vlaamse Confederatie Bouw
Nu de opschudding rond de boskaart even is gaan liggen, komen de te zetten stappen rond de signaalgebieden aan de oppervlakte en het al dan niet inzetten van die gebieden voor de harde bestemmingen die ze al langer kregen toegewezen. Het gaat om percelen bestemd voor wonen, industrie, enz. die ook van belang kunnen zijn in de aanpak van wateroverlast. Signaalgebieden met harde bestemmingen zouden op 1.600 ha komen, waarvan 600 ha overlapt met ruimte voor wonen. Vooraleer de Vlaamse regering een beslissing zou nemen, is duidelijkheid rond eigendomsrechten, rechtszekerheid en compensatieregeling voor gezinnen hoognodig. Voor VCB kunnen nieuwe beperkingen enkel indien er een volledige compensatieregeling voor de eigenaars is uitgewerkt, bijv. via het instrumentendecreet. Bovendien dringt VCB er op aan dat de eventuele blokkering om te kunnen bouwen, een tijdelijk karakter heeft en omkeerbaar zou zijn in functie van bijkomende maatregelen (bijvoorbeeld investeringen in dijken en overstromingsgebieden) in de strijd tegen wateroverlast.

“De regeringsmaatregelen die eenzijdig percelen voor wonen viseren, volgen elkaar nu in ijltempo op. Ondanks het feit dat die voorziene ruimte sinds jaar en dag juridisch strikt afgebakend is en overschrijding onmogelijk is. Nu verder percelen voor wonen bevriezen, zal vraag en aanbod op de spits drijven, waarbij het aanbod van verdichte projecten absoluut niet kan volgen. Enkel ondersteunende maatregelen van de regering op korte termijn om zulke verdichtingsprojecten vlot te trekken, brengen de BRV-doelstellingen in het vizier”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van Vlaamse Confederatie Bouw.

Lees de volledige blog van de Vlaamse Confederatie Bouw hier

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo