Dossier Woonbonus

Belastingaangifte 2013: de enige eigen woning

  BE   30 mei 2013 Bron: Argenta
In mei legt ook de fiscus zijn ei. Want een van de dagen valt ook bij u de bruine omslag weer in de bus. De website van Tax-on-web staat al open. De uiterste datum om uw elektronische aangifte in te dienen is 17 juli 2013. Uw papieren aangifte moet ten laatste op 26 juni 2013 binnen zijn.

Elektronisch uw belastingaangifte doen is veel gemakkelijker. Bepaalde gegevens zoals lonen, wedden en gestorte premies voor pensioensparen zijn al vooraf ingevuld. U moet ze alleen nog controleren. De belastingaftrek voor een woonkrediet is niet vooraf ingevuld. We verduidelijken dat even voor u.

Als u ten vroegste op 1 januari 2005 een woonkrediet bent aangegaan voor uw enige eigen woning, valt u onder het systeem van de woonbonus. Dat is een vereenvoudiging van het fiscale systeem. Om van dat systeem te kunnen genieten, zijn er nog een aantal strikte voorwaarden waar u aan moet voldoen:
 • Uw woning ligt in de E.E.R. (Europese Economische Ruimte).
 • Uw krediet loopt minimaal 10 jaar.
 • Uw krediet is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.
 • Het krediet dient om uw woning aan te kopen, te bouwen, te verbouwen of te vernieuwen.

Het maximumbedrag dat u mag ingeven in uw belastingbrief is 2200 euro. De eerste 10 jaar van uw krediet mag u dat bedrag verhogen met 730 euro. Als u minstens 3 kinderen ten laste hebt, mag u dat bedrag met nog eens 70 euro verhogen. Voor het aanslagjaar 2014 werden die bedragen verhoogd naar respectievelijk 2260 euro en 750 euro gedurende de eerste 10 jaar.

 • Hoe moet u dat dan invullen? Een voorbeeld:

 • Pieter en Caroline hebben in 2012 samen een woning gekocht. Ze zijn daarvoor een woonkrediet van 150.000 euro aangegaan bij Argenta. In 2012 hebben ze in totaal, dus kapitaal en interesten, ongeveer 9000 euro afbetaald. De woning is hun enige eigen woning (vak 1374-81 en 2374-51).

  Hoe zit het dan fiscaal? Ze kunnen geen 9000 euro, of elk 4500 euro, aftrekken. Het aftrekbare bedrag in de woonbonus is beperkt. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) was die aftrek beperkt tot 2200 euro, de eerste 10 jaar verhoogd met 730 euro. Ze kunnen elk maximaal 2930 euro (vak 1370-85 en 2370-55) aftrekken, want ze hebben maar 1 kind ten laste (vak 1373-82).

  Door hun belastingaangifte correct in te vullen, betalen ze minder belastingen. Op deze aftrekpost wordt het marginale belastingtarief toegepast (dat is het hoogste belastingtarief op de hoogste inkomensschijf), vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

  Stel dat voor Pieter en Caroline het marginale belastingtarief 45 % bedraagt en de gemeentebelasting 8 %, dan zullen zij 2848,56 euro besparen op hun belastingen: 2930 x 45 %= 1318,50 + 105,78 (8 % van 1318,50) = 1424,28 euro per persoon.  Opgelet: Dit is hun eigen woning, dus moeten ze geen onroerende inkomsten aangeven. Ze hebben al onroerende voorheffing betaald, dus het kadastrale inkomen moeten ze niet vermelden op hun belastingaangifte (vak 1100-64 en 2100-34).  Uitzonderingen zijn mogelijk:
  • Als u een woning in vruchtgebruik of naakte eigendom erft, dan geldt de woonbonus toch. Ook al bent u al voor een deel eigenaar van een ander onroerend goed. Als uw ouders u de naakte eigendom geschonken hebben, komt u niet in aanmerking voor de woonbonus.
  • Als u nog niet in uw woning kunt door (ver)bouwwerken of opgelegde contractuele beperkingen over de beschikbaarheid ervan en u dus in uw huidige woning moet blijven, maakt de fiscus een uitzondering.
  • Als u de woonbonus geniet en u koopt daarna een tweede eigendom, dan blijft u de woonbonus genieten. Alleen de verhoging gedurende de eerste 10 jaar valt weg.
  • Als u uw huidige woning te koop stelt en er al een nieuwe hebt gekocht, kunt u tijdelijk gebruik maken van de woonbonus.

  Meer interessante belastingtips leest u in het dossier van Argenta
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo