Algemeen

Antwerpen start campagne rond brandveiligheid in woningen

Met een aangrijpende sensibiliseringscampagne, rookmelderdagen, doekoffers voor het lager onderwijs en 31.000 rookmelders wil de provincie de brandveiligheid van woningen fors verhogen. De campagne loopt tot eind 2012. Naast sensibiliseren is het vooral de bedoeling om het aantal rookmelders ook effectief te laten toenemen. Rook is doodsoorzaak nr. 1 bij brand, nochtans hangt in Vlaanderen bij minder dan 1 op 3 gezinnen een rookmelder. Tijd voor actie vindt gedeputeerde Bart De Nijn bevoegd voor veiligheid: “Jaarlijks heb je 10.000 keer meer kans om een brand mee te maken, dan om de lotto te winnen. Als je dan weet dat een kleine rookmelder letterlijk levens kan redden, moeten we het gebruik ervan stimuleren.”

Jaarlijks zijn er in ons land zo’n 12.000 branden met gemiddeld 120 dodelijke slachtoffers tot gevolg. 2/3de van die slachtoffers wordt verrast in hun slaap en gedood door de rook. Met een degelijk werkende rookmelder verhoogt de overlevingskans met 70 tot 100 %. “In Vlaanderen hebben minder dan 1 op 3 gezinnen een rookmelder”, vertelt De Nijn. “In het buitenland ligt dit gevoelig hoger. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is in 94 % van alle woningen een rookmelder geïnstalleerd. Door onze inwoners goed te informeren en te sensibiliseren hoop ik dat ze zich meer bewust worden van de noodzaak van een rookmelder.”

Aangrijpende campagne moet inwoners wakker schudden
Op 6 december start de provincie met een aangrijpende sensibiliseringscampagne. Een vader en zijn dochtertje liggen te slapen en worden overvallen door de giftige rook. Zonder een rookmelder zijn zij ten dode opgeschreven. Affiches, deurhangers, radiospots, bestickering op een 100-tal lijnbussen, billboards op openbare gebouwen, spots in bioscopen en advertenties zullen mensen confronteren en aan het denken zetten. Gedeputeerde De Nijn: “We hebben bewust gekozen voor deze aangrijpende campagne omdat we mensen willen wakker schudden. Het is immers levensnoodzakelijk dat iedereen één of meer rookmelders in huis installeert. Deze oproep mag niet vrijblijvend zijn, maar moet mensen laten overgaan tot actie.”

31.000 kwalitatieve rookmelders aan sterk verlaagde prijs
De campagne werd uitgewerkt door het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI). Zij zijn niet aan hun proefstuk toe en hebben de voorbije jaren al succesvolle campagnes uitgewerkt rond gehoorschade bij jongeren en valongevallen bij 55-plussers. Ter voorbereiding van deze rookmeldercampagne deed het PVI onderzoek naar o.a. de meest geschikte aanpak van zo’n campagne en het beste type rookmelder. Gedeputeerde De Nijn: “Het PVI legde haar oor te luisteren bij professionele instituten in Nederland, die er in het verleden in slaagden om via succesvolle campagnes de (brand)veiligheid te verhogen.”
Via de campagne wordt gestreefd naar het wegnemen van zoveel mogelijk drempels die mensen kunnen hebben om een rookmelder te installeren. Eén van zo’n drempels is bijvoorbeeld de prijs. Sommige burgers twijfelen nog of een rookmelder wel zijn geld waard is. Gedeputeerde De Nijn: “Dankzij onze rookmeldercampagne gaan jij en je gezin 10 jaar lang een veilige nacht tegemoet voor amper 2€/jaar. Want, de provincie biedt een kwaliteitsvolle rookmelder aan tegen de erg gunstige prijs van 19,95 euro (winkelwaarde tussen de 25 en 50 euro)." Deze rookmelder bevat een batterij die 10 jaar meegaat. Bovendien is het ophangen van de rookmelder kinderspel, want naast schroeven wordt er ook kleefband bijgeleverd. Het PVI dacht dus ook aan deze ‘drempel’.

De rookmelders kunnen aangekocht worden via de website www.mijnrookmelder.be. Bart De Nijn: “Met de verkoop in december mikt de provincie op de eindejaarsperiode. Een rookmelder is immers een ideaal geschenk voor onder de kerstboom. Volgend jaar kunnen ook gemeenten instappen in de campagne, zodat hun inwoners ook op het gemeentehuis rookmelders kunnen aankopen. In totaal streven we naar 31.000 rookmelders tegen eind 2012."

"Wanneer deze in verschillende huizen worden geplaatst, komt dit neer op een stijging van 4% in onze provincie. Natuurlijk hopen we dat de campagne nog meer mensen stimuleert om spontaan rookmelders te kopen.”

Rookmelderdagen met een ervaringscontainer
Op 11 en 12 december, het koopweekend, gaan er in Antwerpen, Turnhout, Lier en Mechelen rookmelderdagen door. Het grote publiek kan dan op die locaties kennis maken met de campagne, een rookmelder kopen en deelnemen aan de publiekswedstrijd. In Antwerpen en Mechelen kan er tevens een rookcontainer bezocht worden. Die rookcontainer is een replica van een flat waar brand woedt en rook hangt. De opdracht van de bezoekers bestaat erin een baby uit zijn wieg te redden binnen de 30 seconden. In Turnhout kan de bezoeker een gelijkaardige ervaring opdoen in een rooktent van de brandweer.

Specifieke acties: gratis rookmelders bij kansengroepen en doekoffers voor leerlingen
Er zal een specifieke actie zijn naar kansengroepen. Doelstelling hier is om via de energiesnoeiers en andere partners zoals IGEMO in 7.000 woningen van kansarmen gratis zo’n 11.000 rookmelders te installeren. Ook scholen kunnen meewerken door via een doekoffer kinderen bewust te maken van brandveiligheid. De school die bovendien de leukste acties bedenkt om ouders aan te zetten tot de aankoop van rookmelders, maakt kans op prijzen en uitgeroepen te worden tot rookmelderschool.

Partners
De campagne rond brandveiligheid wordt gesteund door diverse partners: Etac Gent Security Systems, Campus Vesta apb, PCBA, radio 2, Gazet van Antwerpen en 3M. De verzekeringsmaatschappij DVV is de hoofdsponsor en wil met dit initiatief haar maatschappelijk engagement tonen. Tijdens de campagne zullen de affiches ook uithangen in hun filialen en zullen de klanten informatie krijgen. Inhoudelijk werd er samengewerkt met de partners van BRAVO, Brandweer Antwerpen, Stedelijk basisonderwijs Antwerpen, Steden en gemeenten, de Nederlandse brandwondenstichting en met Consument en veiligheid (nl).

Meer info: www.mijnrookmelder.be
Build for Life