Alles wat u moet weten over kangoeroewonen

  BE   11 maart 2013 Bron: Argenta
Twee bekende fenomenen: we vinden steeds moeilijker betaalbare bouwgrond en we worden massaal een dagje ouder. Omdat het er niet naar uitziet dat daar in de nabije toekomst verandering in zal komen, vinden creatieve oplossingen meer en meer ingang. Zo ook het zorgwonen of kangoeroewonen: een bouwformule, overgewaaid uit Australië, waarbij twee gezinnen op één stuk grond wonen.

Het concept
Het principe van kangoeroewonen is eenvoudig: oud en jong onder één dak. De formule houdt in dat een jonger echtpaar bij een ouder echtpaar intrekt. De oorspronkelijke woning wordt verbouwd tot twee onafhankelijke woningen. Zo kunnen veel jonge gezinnen, die geremd worden door de hoge grond- en bouwprijzen, toch bouwen. Oudere mensen, voor wie hun woning vaak te groot wordt als de kinderen uit huis zijn, kunnen tegelijk “thuis” blijven wonen. In bredere zin is er dus sprake van kangoeroewonen als een eigendom in twee aparte woonruimtes wordt opgesplitst en als de beide gezinnen die er wonen dat als een win-win-situatie ervaren. Ze genieten van elkaars nabijheid en steun zonder elkaar te overrompelen. Ze behouden hun privacy en kunnen toch gerust zijn dat er altijd iemand in de buurt is. Ook voor gezinnen die geen familiale band hebben met elkaar kan de formule werken. Als bewoner van een kangoeroewoning bepaal je zelf hoe je het samen-en-tochapart- wonen organiseert. Je legt de gemaakte afspraken best schriftelijk vast. Om te beginnen kies je of je een nieuwe woning gaat bouwen of een bestaande woning gaat verbouwen. Daarna bepaal je hoe je het samenwonen effectief gaat regelen. Dat kan met een huurovereenkomst.Of de oorspronkelijke bewoner van een bestaand huis kan de nieuwe bewoner gratis laten inwonen. Mogelijkheden genoeg.

In Nederland en de Scandinavische landen is de formule al goed ingeburgerd. Bij ons is het bouwconcept aan een opgang bezig. Maar geïnteresseerden zitten vaak met heel wat vragen. En dan is er nog het ingewikkelde kluwen van wetten en decreten.

Meergeneratiewoning
Het concept van een meergeneratiewoning houdt in dat aan de bestaande woning van het ouder echtpaar een woning wordt bijgebouwd. De privacy van de twee gezinnen wordt gerespecteerd en de twee wooneenheden krijgen elk een eigen voordeur. Zo kan de btw 6 % zijn in plaats van 21 %. De verschillende woningen mogen nooit volledig van elkaar worden gescheiden. Anders krijg je een meergezinswoning en dat is niet overal toegelaten.
De grote hamvraag bij stedenbouw lijkt of een kangoeroewoning een eengezinsof meergezinswoning is. Het onderscheid heeft belangrijke consequenties. Meergezinswoningen mogen bijvoorbeeld niet overal en de bestemming van een woning is soms moeilijk te wijzigen. Daarnaast hebben de gemeentes een heel groot beslissingsrecht over wat kan en wat niet. En dat is nadelig, want vaak geraken steden niet snel genoeg vertrouwd met nieuwe, toekomstgerichte woontypes. Maar daar komt stilaan verandering in. Hier en daar is de term “meergeneratiewoning” zelfs al opgenomen in de bouwvoorschriften.

Regelgeving
Kangoeroewonen is budgetvriendelijk dankzij de kostendeling. Maar is die kostendeling wel ideaal? Want hoe reageert de bank daarop? Als de woning op het kadaster en het hypotheekkantoor gekend is als één onroerend goed, wat in de praktijk zeker het geval kan zijn, kunnen meerdere gezinnen de eigendom slechts in mede-eigendom kopen. In dat geval zal een kredietverstrekker meestal eisen dat alle eigenaars mee tekenen om een hypotheek te vestigen.
Een meevaller zijn dan weer de bouwkosten. Want eigenaars van kangoeroewoningen kunnen het verlaagde btw-tarief van 6 % krijgen als ze renoveren. Onder bepaalde voorwaarden, natuurlijk. Zo mag het aangebouwde gedeelte niet groter zijn dan de oorspronkelijke woning en moet het eraan vastgehecht zijn. Bovendien moet het gaan om een privéwoning die ouder is dan 5 jaar. U vindt meer informatie in deze online brochure.

Fiscaliteit
Wonen in een kangoeroewoning heeft op uw personenbelasting geen rechtstreekse`negatieve impact. Op fiscaal vlak wordt u niet beschouwd als één gezin. Er zal dus geen nadelig effect zijn op sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen. Voor de woonbonus zijn er wel gevolgen. Als er in een kangoeroewoning meer dana dan één afzonderlijke wooneenheden zijn, dan is er voor de eigenaars / ontleners niet voldaan aan de voorwaarde “enige” eigen woning als ze eigenaar zijn van de volledige woning.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo