Verwarming & Sanitair

Alles wat je moet weten over de warmtepomp

Vandaag is het cruciaal om in te zetten op duurzame energiebronnen om je woning te verwarmen, en dat zowel om economische als om ecologische redenen. Dat idee is zeker niet nieuw: de oliecrisis van 1973 maakte al duidelijk dat we maar beter niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Eind jaren 70 duiken dan ook de eerste warmtepompen op, toentertijd revolutionaire verwarmingssystemen. Hoe werken ze precies? Welke verschillende types bestaan er? En welke warmtepomp is het best geschikt voor jouw woning? We geven je een antwoord op al deze vragen.

De werking

Net zoals de klimaatregeling van je wagen bestaat een warmtepomp uit een circuit dat een koelvloeistof bevat. Die kan warmte uit de omgeving opnemen en terug afgeven in een andere omgeving. Zo wordt warmte uit de lucht, het water of de bodem overgebracht naar je woning.
Om dat te bereiken passeert de koelvloeistof door vier toestellen:
  • De verdamper: de koelvloeistof komt hier in contact met de warmte uit de bodem, het water of de buitenlucht. Ze neemt de warmte op, waardoor ze verdampt tot een gas.
  • De compressor: de warme, gasvormige koelvloeistof wordt samengeperst, waardoor de druk en de temperatuur stijgen. Daardoor zal ze in je woning nog meer warmte kunnen afgeven.
  • De condensor: hier circuleert de warme, gasvormige koelvloeistof. Wanneer ze in contact komt met de koude lucht van je woning of het koude water van je radiator, geeft ze de warmte af en wordt ze opnieuw vloeibaar.
  • Het expansieventiel: als de koelvloeistof koud en vloeibaar is, passeert ze langs het expansieventiel om de druk te verlagen. Zo is de vloeistof klaar om de cyclus te herbeginnen.

De verschillende warmtepompen

Warmtepompen kun je indelen volgens verschillende criteria: de gebruikte warmtebron en de omgeving waar de warmte wordt afgegeven: het afgiftesysteem.

Volgens de warmtebron:
  • Een aerothermische warmtepomp: gebruikt de warmte van de buitenlucht. Deze soort warmtepomp werkt ook perfect in de winter, bij temperaturen tot -15°C. De temperatuur zal dan wel lager zijn en minder geschikt om je woning te verwarmen. Een bijkomend verwarmingssysteem kan dan nodig zijn.
  • Een geothermische warmtepomp: neemt de warmte op uit de bodem rond de woning met behulp van horizontale of verticale captatienetten. Deze soort warmtepomp is erg efficiënt, ongeacht het seizoen. Hoe dieper het captatienet in de bodem zit, hoe meer warmte het kan opnemen.
  • Een hydrothermische warmtepomp: maakt gebruik van de warmte die in water in de natuur voorkomt. Het kan bijvoorbeeld gaan over water uit een meer of een rivier of over grondwater. Deze soort warmtepomp wordt vooral gebruikt in de industrie, minder om gezinswoningen te verwarmen.

Volgens het afgiftesysteem:
  • Een lucht/lucht-warmtepomp: dit type warmtepompen geven de warmte van hun koelvloeistof rechtstreeks af aan de lucht in de woning. De warmte-uitwisseling vindt plaats in ventilo-convectoren die op verschillende plaatsen in de woning zijn geïnstalleerd.
  • Lucht/water- en grond/water-warmtepompen geven hun warmte niet rechtstreeks af aan de lucht, maar aan water in een verwarmingscircuit. Dit warm water circuleert vervolgens door lagetemperatuurradiatoren (LVT) of door een buizenstelsel in de vloer (vloerverwarming).
  • Een grond/grond-warmtepomp geeft zijn warmte af via de vloer van de woning. Bij deze vorm van vloerverwarming circuleert er evenwel geen water door de buizen, maar de koelvloeistof van de warmtepomp.

Welk type warmtepomp voor jouw woning?

Dat je je woning met verschillende types warmtepompen kunt verwarmen, maakt je keuze complexer, maar laat je ook toe om je woning uit te rusten met een verwarmingssysteem dat perfect is afgestemd op jouw behoeften. Zoals gewoonlijk heb je bij nieuwbouwwoningen de meeste mogelijkheden. Je kunt de warmte zowel opvangen in de grond rond je woning als in de buitenlucht. Voor appartementen of bestaande woningen worden vooral lucht/lucht-warmtepompen gebruikt. Die zijn compacter en maken gebruik van een makkelijk toegankelijke warmtebron.

De keuze van de meest geschikte warmtepomp hangt ook af van de stralingstoestellen die je in je woning wilt installeren: ventilo-convectoren, radiatoren of vloerverwarming. Alles is mogelijk, maar niet voor elk type warmtepomp. Wil je bijvoorbeeld vloerverwarming? Dan is een geothermische warmtepomp het meest aangewezen.

Ook interessant