Kachels & open haarden

3 op 4 Belgen verwarmt woning nog steeds met fossiele energie

3 op 4 Belgen verwarmt woning nog steeds met fossiele energie
Als het op verwarming aankomt is de Belg weinig duurzaam en vooral slecht geïnformeerd. Zo verwarmt de meerderheid van de Belgen met fossiele brandstoffen. Bovendien is meer dan de helft van onze haarden en kachels ouder dan 10 jaar en hierdoor erg vervuilend door fijn stof. Meer dan 1 op 3 kent ook het onderscheid niet tussen verwarmen met fossiele energie en met hernieuwbare grondstoffen zoals hout of pellets. Hierdoor wordt hout nog vaak als een milieu onvriendelijke energiebron gezien. Maar dat hindert velen niet in hun keuze voor verwarming op hout. Deze scoort nog altijd het hoogst als het op gezelligheid en sfeer aankomt, gevolgd door vloerverwarming.

Verwarmen op fossiele brandstof scoort nog steeds het best in ons land. Meer dan de helft stookt op gas (55%), een kwart op mazout (25%) en nog eens ruim 1 op 10 op elektriciteit (11%). Hernieuwbare grondstoffen zoals hout en pellets doen het nog vrij goed (20%), terwijl zonnepanelen (6%) en een aardwarmte (2%) vrij marginaal gebruikt worden om te verwarmen.

Dat het bovendien slecht gesteld is met de kennis van de Belgen over milieuvriendelijke verwarming, bewijst het feit dat 1 op 3 Belgen gelooft dat radiatoren op gas en elektriciteit de laagste ecologische voetafdruk hebben. 1 op 2 vindt zonnepanelen of een warmtepomp het meest voordelige verwarmingssysteem. Maar dat vertaalt zich niet in het gebruik ervan. Verwarmen met hout, toch een hernieuwbare en dus meer duurzame energiebron, wordt dan weer als minder milieuvriendelijk dan gas en elektriciteit gezien.

Vooral de uitstoot van fijnstof weegt zwaar in deze perceptie. Volgens bijna 1 op 4, waarvan 33% Nederlandstaligen en 9% Franstaligen, is houtverwarming een belangrijke oorzaak van fijnstof. “De voornaamste oorzaak voor de uitstoot van fijnstof door haarden en kachels is echter dat deze te oud zijn en niet voldoen aan de milieunormen. De oplossing voor het fijnstofprobleem via haarden en kachels is dus om mensen te verplichten hun verouderde toestellen te vervangen door een nieuw milieuvriendelijker model.” aldus Gérard Pitance, medeoprichter en bestuurder van Stûv.

Uit het onderzoek in opdracht van Stûv blijkt dat meer dan de helft van onze haarden en kachels ouder zijn dan 10 jaar. Bovendien is slechts 28% van de eigenaars van deze kachels of haarden bereid om zijn verouderd model te vervangen. 1 op 3 gebruikt zijn oude kachel of haard minder en 1 op 5 helemaal niet meer.

Verbod op houtverwarming is brug te ver

Verwarmen op hout scoort veruit het hoogst (44%) als het op gezelligheid en sfeer aankomt, op afstand gevolgd door vloerverwarming (20%). Bijna 1 op 3 Belgen zegt zijn woning geheel of gedeeltelijk met hout te verwarmen.

60% van de Belgen is tegen een verbod op verwarmen met hout. De belangrijkste reden is vrije keuze (40%), gevolgd door de gezelligheid van houtverwarming (25%)

“Omdat hout hernieuwbaar, voordelig en lokaal verkrijgbaar is, is het naast de andere hernieuwbare energiebronnen een sterk alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze worden immers steeds schaarser. Het is echter van belang dat de consument hierover goed geïnformeerd wordt en dat de overheid meer inspanningen doet om oude kachels en haarden te bannen,” besluit Gérard Pitance.

Ook interessant