Alarm over straling beton

30 januari 2004 Bron: Telegraaf
Alarm over straling beton
De levensgevaarlijke straling van het radioactieve gas radon, dat in het voor woningbouw veel gebruikte kiezelbeton voorkomt, moet fors teruggedrongen worden. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 800 mensen aan longkanker, als gevolg van de kankerverwekkende stoffen die radondeeltjes bevatten. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) slaat alarm over deze levensbedreigende situatie.

De CDA-bewindsman heeft inmiddels met de bouwsector keiharde afspraken gemaakt om te bereiken dat de hoeveelheid radon in huizen niet toeneemt. De manier waarop dit wordt gedaan is aan het bedrijfsleven, zo stelt Van Geel.

Afspraak

Als de bouwsector zich aan de afspraak houdt, is het wat Van Geel betreft niet nodig nieuwe regels op te stellen.

Bewoners van huizen doen er goed aan beter gebruik te maken van de bestaande ventilatie die hun woning heeft om zo de hoeveelheid verraderlijke radon te verminderen. Radon is van nature in de buitenlucht aanwezig, maar komt in hogere concentraties voor in de binnenlucht en in kruipruimtes. Het inademen brengt nauwelijks risico's met zich mee. Een mens ademt het gas direct weer uit. Maar de stoffen waarin het radioactieve radon zich ontwikkelt, hechten zich aan rondzwevende stofdeeltjes, die wel schadelijk zijn als ze in de longen terechtkomen.

Behalve het verminderen van het edelgas radon pleit Van Geel voor het terugdringen van andere gevaren waaraan burgers worden blootgesteld zoals de straling van hoogspanningsmasten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van gsm-basisstations.

Dit blijkt uit een brief die de CDA-bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer stuurt en waarover hij morgen uitleg geeft in een interview met De Telegraaf. Uit de meegestuurde nota 'Nuchter omgaan met risico's' die Van Geel heeft opgesteld, blijkt dat de staatssecretaris zo veel mogelijk wil voorkomen dat er nieuwe hoogspanningslijnen worden aangelegd in de buurt van scholen en huizen. Dit om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan magneetvelden afkomstig van de hoogspanningslijnen. Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt er in ons land door magnetische velden van hoogspanningslijnen per jaar 0,2 tot 1 geval van leukemie bij. Om de gevolgen voor de volksgezondheid van de basisstations voor mobiele telefonie te bepalen moet er nog aanvullend onderzoek gedaan worden. Een recent TNO-onderzoek toont aan dat er voorlopig nog geen reden is maatregelen te nemen tegen de gsm-masten. Van Geel heeft genoeg van het jarenlang steggelen over belangrijke milieuonderwerpen zonder dat er daadwerkelijk iets wordt ondernomen. "Daarom is het tijd voor een nuchtere discussie over besluitvorming, over het oplossen van problemen en het omgaan met risico's", zo valt in het rapport te lezen. Van Geel erkent dat de besluiteloosheid over bijvoorbeeld het terugdringen van straling wordt veroorzaakt doordat oplossingen niet eenvoudig of eenduidig zijn. De CDA'er pleit voor volledige openheid bij beslissingen over dit soort gevaren die burgers kunnen treffen. Volgens hem is dat de enige manier om het probleem goed op te lossen. Als blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem bij het bedrijfsleven ligt dan moet het desbetreffende bedrijf het ook zelf oplossen. "De primair verantwoordelijke moet het probleem oplossen. Jullie planten die gsm-masten dus lossen jullie de problemen maar op", zo waarschuwt Van Geel de telecomwereld.

Maar ook burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de nota: "In situaties waarin diens gedrag een belangrijke invloed heeft op de hoogte van het risico." Maar, benadrukt Van Geel, dan moet wel de relevante informatie over de problemen en de oplossingen bekend zijn bij de burger.

Van Geel wil voorlopig geen nieuwe regels en wetten opstellen om de mogelijke gevaren van gsm-masten, hoogspanningsmasten of radon aan te pakken. Dit werkt volgens hem het beoogde resultaat juist tegen.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo