Verbouwen

Aftrap ReMoFlex-consortium geslaagd

Tijdens een officiële aftrap is het consortium ReMoFlex boven de doopvont gehouden. 4 organisaties: B&R Bouwgroep, Levuur, Thermad-Brink en DE ARK hebben de handen in elkaar geslagen en de uitdaging aangegaan om een antwoord te bieden op de toenemende behoefte om bestaande bewoonde woningen met een hoger tempo doorgedreven te renoveren. Er is een totaalconcept vooropgesteld waarbij door participatie, op basis van de behoeften van de bewoners en eigenaars, een bouwteam instaat voor een snelle, efficiënte renovatie van rijwoningen. Het is de bedoeling dat de woningen maximaal bewoond blijven. Door prefabricatie en integratie van technieken in volledig afgewerkte voorzetwanden kan de overjaarse woning op enkele dagen getransformeerd worden tot een Bijna Energie Neutrale BEN-woning.

Om tegemoet te komen aan het stijgende inwonersaantal in Vlaanderen zijn er in de naoorlogse jaren en vooral in de jaren '60, '70 en '80 veel woningen gebouwd. Dikwijls waren dit grotere wijken met een uniforme architectuur en werd er gewerkt met spouwmuren. De eigenaars van deze woningen staan nu voor de uitdaging om het energieverbruik naar betaalbare normen terug te dringen.

De sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK uit Turnhout staat voor eenzelfde uitdaging. De maatschappij verhuurt honderden woningen uit deze periode. Vaak zijn er al gedeeltelijke renovaties uitgevoerd, maar daarbij is het isoleren van de volledige buitenschil soms moeten achterwege blijven. Die renovaties hebben een relatief hoge kostprijs, duren lang en gaan vaak gepaard met verhuisbewegingen.

Aftrap ReMoFlex-consortium geslaagd

In het kader van de Proeftuin Woningrenovatie heeft het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) een subsidie toegekend aan het Remoflex-consortium. Vanuit een energie-ambitie wil de overheid met deze subsidie innovatie stimuleren en hefbomen creëren naar een volumemarkt met de bedoeling industrieel opschaalbare renovaties bereikbaar te maken voor een ruime doelgroep.

De B&R Bouwgroep met specialisten zoals Brebuild (renovatie), Arkana (houtskelet- en lage-energiewoningen), Verheyen (prefab) en Hooyberghs (design & build bouwteams) zal het team coördineren en samen met Thermad-Brink (klimatisatie) een technisch type-lastenboek uitwerken dat na de testen in de proeftuin onder meer kan worden toegepast in vele wijken van sociale huisvestingsmaatschappijen en met uitbreiding ook voor de individuele eigenaars die in deze wijken wonen. Monitoring voor- en na de renovaties is voorzien, zodat er een degelijke kosten-baten analyse kan worden voorgelegd ten behoeve van toekomstige projecten op basis van het ReMoFlex-concept.

Door het integreren van participatie en co-creatie – de inbreng van Levuur – willen de initiatiefnemers een positieve vibe genereren en ambassadeurs werven onder de bewoners. Een groepsaankoop-dynamiek is dan ook één van de oogmerken.