Nieuwbouw

Aannemers voorspellen vrije val nieuwbouwwoningen

Aannemers voorspellen vrije val nieuwbouwwoningen
De helft van de woningbouwers voorziet een afname, variërend van matig tot aanzienlijk, in het aantal nieuwbouwwoningen. De verwachtingen voor nieuwbouwappartementen zijn zelfs nog negatiever: zeven op de tien aannemers voorspellen hier een (forse) terugval. Deze cijfers komen voort uit een enquête van Bouwunie onder algemene en ruwbouwaannemers.

"Nieuwbouw zit in vrije val. Onze woningbouwers voelen dit al langer in hun orderboekjes. De recente analyse van de Nationale Bank bevestigt de trend. En je ziet het ook in het aantal uitgereikte bouwvergunningen. In 2023 waren dat er al 9 procent minder dan in 2022, toen het er ook al 8 procent minder waren dan het jaar voordien", zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.


"Een nieuwbouwwoning blijft voor te veel mensen bij een droom. De duurdere bouwgronden- en materialenprijzen, de hogere rentevoeten, strenge energie-eisen en de gestegen loonkosten maken bouwen gewoon (te) duur".


Bouwunie vreest voor de toekomst.

"Als het aantal woningen niet stijgt, komen de betaalbaarheid en het aanbod van wonen alleen nog maar meer onder druk", aldus Waeytens.


Het verhogen van het aanbod van kwalitatieve woningen moet gebeuren via nieuwbouw, sloop en heropbouw en grondige renovaties. De bouworganisatie pleit voor maatregelen zoals een verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw zonder beperkingen, een belastingvoordeel voor wie energiezuinig (ver)bouwt en voor meer kansen voor alternatieve woonvormen, verdichting en inbreiding.

Nog uit de bevraging: één op vijf aannemers heeft vandaag te weinig werk. Voor ruim een derde is het orderboekje minder ver gevuld dan anders. Goed nieuws is er dan weer voor de renovatiesector. 2 op 3 aannemers verwachten een status quo of een verbetering. Een grote en grondige renovatiegolf is ook nodig, willen we de klimaatdoelstellingen halen en het aanbod aan kwalitatieve woningen verbeteren.

NIMBY

Bouwunie vraagt een belastingvoordeel. Concreet wil ze 15 procent van alle bouwuitgaven en -investeringen aftrekbaar maken van het belastbaar inkomen met een plafond van 9.000 euro. De bouworganisatie hekelt ook de strenge vergunningsprocedures of veelvuldige beroepsprocedures mede door emotionele bezwaren en het 'Not-In-My-Backyard"-syndroom (NIMBY). Bouwunie verwijst onder meer naar verdichting, inbreiding en alternatieve woonvormen zoals het opsplitsen van woningen, cohousing of tiny houses. De bouworganisatie pleit ervoor om RUP's en verordeningen op alle niveaus maximaal op elkaar af te stemmen. En om afwijkingsmogelijkheden tot het absolute minimum te beperken.