Algemeen

31,5 ha mijnterrein in Beringen krijgt herbestemming

De ondernemingen Democo en Van Roey hebben samen met LRM hun businessplan voor de herbestemming van de Beringse mijnterreinen ingediend bij Lisom. In de visie van de initiatiefnemers krijgt de 31,5 ha grote site een tweeledige invulling waardoor een van de belangrijkse stadsvernieuwingsprojecten in Limburg te Beringen wordt gerealiseerd. Enerzijds brengt het luik ‘Mijn Wonen’ ruim 500 nieuwe woongelegenheden (waaronder ook een rusthuis en serviceflats), ‘Mijn Beleven’ anderzijds brengt onder meer winkels, horeca, een museum, een hotel en een wellnesscentrum. Na de voltooiing zal het project werk bieden aan ruim 630 mensen.

Tijdens een grondige projectstudie periode heeft LRM samen met de projectontwikkelaars DMI Vastgoed – deel van de Groep Democo – en Van Roey Projects – onderdeel van Groep Van Roey - een visie over de herbestemming van de voormalige Beringse mijnterreinen uitgewerkt.. De twee projectontwikkelaars hebben ook een intentieovereenkomst afgesloten om met LRM als partner via een projectvennootschap (Democo-Van Roey 51% - LRM 49%) de projectsite Beringen Mijn te ontwikkelen volgens het masterplan dat ze samen uitwerkten. Met de herbestemming van site van Beringen slaat LRM de laatste bladzijde om van de reconversie van de Limburgse mijnterreinen.

De visie over de site steunt op twee belangrijke pijlers: Mijn Wonen en Mijn Beleven.

Het volledige verhaal ligt vervat in een businessplan dat vandaag - 20 februari - werd ingediend bij Lisom/LSM. In de komende weken plegen LRM en de twee projectontwikkelaars nog overleg met de publieke partijen – de Vlaamse overheid, de stad Beringen en provincie Limburg - om hun aandeel in het project verder vorm te geven.

Mijn Wonen

Op de terreinen tussen de voormalige mijngebouwen en de Stationsstraat zal een hoog kwalitatief mijnkwartier om te wonen worden uitgebouwd. De wijk combineert verschillende woonvormen van ingenieurs- en citéwoningen over appartementen tot lofts. Deze woontypes worden verder aangevuld met serviceflats en een rust- en verzorgingstehuis. Alles samen zijn ze goed voor 500 nieuwe woongelegenheden. Het leeuwendeel van deze woningen zal nieuwbouw zijn. Een kleiner aandeel wordt ondergebracht in enkele van de bestaande mijngebouwen. In dit geval wordt hoofdzakelijk aan lofts gedacht.

Mijn Beleven

Het overgrote deel van de mijngebouwen zal worden ingevuld rond Mijn Beleven. De initiatiefnemers zien in hun masterplan bijvoorbeeld een museum dat zich uitspreidt over de badzaal, de passerelle naar de losvloer en kolenwasserij 2. Het culturele aspect wordt verder aangevuld met expositieruimten, een bezoekersruimte, een foyer, winkels en een exporuimte. De overige gebouwen zullen plaats bieden aan een versmarkt, een diversiteit van winkels, kantoorruimte, tal van horecagelegenheden, een hotel, een wellnesscentrum en een polyvalente ruimte. Eén van deze horecazaken zal een fietscafé zijn in het kader van het fietsinrijpunt dat op de voormalige mijnsite is gepland. Tot slot wil de Stad Beringen ook een nieuwbouw zwembad realiseren in de buurt van de koeltorens en het waterkasteel.

De beschermde gebouwen – met onder meer de watertoren en de schachten - blijven bewaard en krijgen een grondige renovatie waar nodig.

De verschillende functies binnen Mijn Beleven worden met elkaar verbonden door gezellig aangelegde pleinen. De bezoekers kunnen terecht op een ruime publieke parking.

Tewerkstelling

Bij de voltooiing zal het project volgens de initiatiefnemers werk bieden aan 633 mensen. Die arbeidsplaatsen zijn verdeeld over de verschillende functies: versmarkt, de culturele poot rond het museum, het leisuregebeuren, retail en de overige functies tot slot. De realisatie van het totaalproject zal gespreid over 10 jaar gebeuren. Al die tijd wordt de tewerkstelling binnen het project ook nog eens op 160 mensen geraamd. Dit bij de aannemers zelf (projectleiding, arbeiders, onderaannemers) als bij de toeleveranciers, zoals architecten en ingenieursbureaus.
Build for Life