Vastgoed

3 op de 4 Vlaamse huizenjagers wil enkel nog woning met tuin

3 op de 4 Vlaamse huizenjagers wil enkel nog woning met tuin
Maar liefst 74 procent van de Vlamingen die momenteel op zoek zijn naar een nieuwe woning, wil alleen nog een woning met een tuin kopen. In het geval van een appartement, is een terras nu zelfs voor negen op de tien een absolute must. Dat blijkt uit een enquête van ERA - de grootste makelaarsgroep van Vlaanderen - bij 2.000 Vlamingen, die peilt naar de invloed van het coronavirus op onze woonvoorkeuren. De bevraging brengt nog enkele andere opmerkelijke vaststellingen naar boven. Zo geeft 1 op de 3 huizenjagers (33,1 procent) aan dat ze een groot woonoppervlakte nu beduidend belangrijker vinden dan vóór de lockdown. En opvallend: zo’n 14 procent staakt zijn zoektocht naar een woning omwille van de coronacrisis. Vooral de onzekerheid over de prijzen speelt daarin een grote rol. Eigenaars-verhuurders verwachten dan weer dat de huurprijzen zullen stijgen.

De Vlaming heeft de voorbije twee maanden duidelijk goed nagedacht over de woning waarin hij vast zat. Want nu de huizenjagers sinds maandag hun zoektocht naar een nieuwe woning weer écht mogen hervatten, blijken hun keuzes sterk beïnvloed door de lockdown. Zo geven maar liefst 3 op de 4 Vlamingen die een nieuwe woonst zoeken aan dat ze geen woning zonder tuin meer zouden kopen, ook als die woning op alle andere vlakken wel goed scoort.

“Bij appartementen zie je een gelijkaardige tendens: daar willen zelfs 9 op de 10 huizenjagers geen appartement zonder terras meer kopen. De verklaring ligt natuurlijk voor de hand: we hebben de voorbije acht weken met z’n allen eens te meer beseft hoe waardevol een tuin of een terras is als je alleen nog naar buiten mag voor een wandeling of fietstocht.”

Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium


Al hebben we duidelijk ook van die wandelingen en fietstochten genoten: zo blijkt 53,8 procent de nabijheid van een park of natuur nu beduidend belangrijker te vinden dan vóór de lockdown.

Eén op de drie Vlaamse huizenjagers (33,1 procent) geeft bovendien aan nu significant meer waarde te hechten aan een groot woonoppervlakte dan voor de coronacrisis. En dat heeft onder andere zijn weerslag op het type woning dat we zoeken: 7 procent zoekt nu zelfs een volledig andere categorie van woonst.

“Daarbij blijken vooral huizen populairder te zijn geworden, ten koste van de appartementen. Meer dan de helft van de Vlamingen die zo van mening veranderd zijn, was voor de lockdown namelijk nog op zoek naar een appartement. Terwijl hun eerste voorkeur nu dus uitgaat naar een rijhuis, een halfopen bebouwing of een vrijstaande woning. Het feit dat huizen nu meer gegeerd gaan zijn, kan natuurlijk wel de prijs opdrijven. Wat aan de andere kant dan weer goed nieuws is voor de verkopers.”

Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium


Toch maar niet (ver)kopen?

Opmerkelijk ook: los van de huizenjagers die van voorkeur veranderd zijn, heeft zo’n 14 procent zijn zoektocht volledig gestaakt. Daar blijkt enige onzekerheid over de vastgoedprijzen de grootste oorzaak van te zijn (32 procent).

“Tijdens deze eerste weken - op 11 mei is onze sector terug van start gegaan - zullen we daar echter niet veel van merken, omdat er nu eerst een inhaalbeweging is van alle huizenjagers die twee maanden hebben moeten wachten. Zo stonden er in de eerste week bijvoorbeeld al ongeveer 3.000 huisbezoeken gepland, meer dan dubbel zo veel als normaal. Wat ons trouwens ook opvalt, is dat een kwart van de huizenjagers die hun zoektocht stop wil zetten, daarvoor een niet-financiële reden geeft: 24,2 procent wilt zijn huidige woning toch niet verlaten omdat die duidelijke troeven had tijdens de lockdown. Afgaande op de cijfers over de tuinen en de terrassen, lijkt het ons vanzelfsprekend dat het dan daarover gaat.”

Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium


De cijfers over de verkoop van de huidige woning liggen dan ook in het verlengde daarvan: bijna 3 op de 10 Vlamingen (29,5 procent) die hun woning wilden verkopen vóór de lockdown, willen dat nu niet meer.

“Al geeft de helft daarvan wel aan dat ze alleen ‘even willen afwachten’, om te zien wat het effect op de vastgoedprijzen zal zijn. Dus als de impact op de prijzen beperkt blijft - wat voorlopig onze verwachting is - zullen zij uiteindelijk hun verkoop gewoon verderzetten. Dat zien we altijd in zo’n onzekere periodes: eerst een kleine dip door de psychologische effecten van de markt, maar na enkele maanden gaat alles terug zijn normale gang.”

Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium


Verhuur

Bij de eigenaars-verhuurders verwacht bijna één op de tien (9 procent) dan weer dat de huurprijzen zullen stijgen. Maar een bijna even grote groep - 11,2 procent - zegt dat ze nu net niet meer willen verhuren.

“De redenen die ze aanhalen om nu niet meer te willen verhuren zijn erg uiteenlopend. Sommigen willen hun verhuurde pand opeens verkopen, uit vrees dat het binnenkort in waarde zou kunnen dalen. Terwijl anderen het hebben over contact met huurders vermijden, vanwege het virus. Eén ding is zeker: de vraag naar huurwoningen gaat stijgen, omdat sommigen door de financiële onzekerheid nu (nog) niet kunnen kopen. En de marktlogica wil dat de prijs dan volgt - gezien het aanbod onveranderd bleef.”

Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium