2 op 3 bouwers voelt crisis in bouwbudget

  BE   7 maart 2012 Bron: s-vb
Door de economische crisis, overheidsbesparingen en bijkomende belastingen komen steeds meer Belgen met bouwplannen in nauwe schoentjes terecht. Slechts 1 op 3 bouwers zegt over voldoende budget te beschikken om hun gewenste project te realiseren. Om de schaarse middelen te optimaliseren gaan kandidaat bouwers vooral shoppen bij leveranciers, meer zelf doen en flink besparen op andere gezinsuitgaven. Slechts een kleine minderheid van 6% stelt zijn bouwplannen volledig uit, 15% aarzelt en 21% doet dat gedeeltelijk. Het vertrouwen van kandidaat bouwers in de toekomst is laag en dat heeft een negatieve impact op de bouwsector. Daarom pleit Woningen Blavier voor een daadkrachtig, vereenvoudigd en duurzaam woonbeleid met effectieve steunmaatregelen.

Dit blijkt uit de marktanalyse en de resultaten van een peiling i.o. van Woningen Blavier bij bouwers naar de gevolgen van de crisis voor hun bouwproject of –intenties en hun budgetbeheer. Het onderzoek vond plaats in december 2011 en januari 2012 bij een steekproef van 300 bouwers waarvan 57% Nederlandstaligen en 43% Franstaligen. De resultaten zijn gelijklopend voor de regio’s.

Onder druk van de crisis zijn kandidaat bouwers pessimistisch over de nabije toekomst. Slechts 1 op 4 zegt vandaag meer vertrouwen te hebben dan verleden jaar. Daarom zoeken kandidaat bouwers alternatieven om de druk op hun krappe budget te verlichten en hun bouwplannen waar te maken. De meest populaire maatregel is shoppen bij leveranciers door meer offertes te vragen (50%), meer zelf te doen en te besparen op andere gezinsuitgaven (30%), de uitvoering van de werken te spreiden in de tijd (15%) of te besparen op de afwerking (5%). Een minderheid van de kandidaat bouwers stelt zijn bouwplannen volledig (6%) of gedeeltelijk (21%) uit en 15% twijfelt.

Grafiek: impact crisis op bouwers

“Overheid en de bouwsector moeten zoeken naar oplossingen en maatregelen om het vertrouwen van de bouwers in de toekomst te versterken. Ondersteuning van het bouwbudget is noodzakelijk om bouwen voor iedereen toegankelijk te houden,” aldus Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier.

Nood aan meer en betere informatie
Uit de peiling blijkt nog dat bouwers niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de bestaande premies, subsidies en belastingsvoordelen. Zo stelt maar 1 op 5 de subsidies te kennen waarvoor hij in aanmerking komt. Verder blijkt uit onderstaande grafiek dat ook het budgetbeheer beter kan. Meer dan de helft kent niet alle type kosten die bij een bouwproject komen kijken, nauwelijks de helft ken zijn budget voldoende goed. Ruim 2/3 zegt zich goed te informeren, maar heeft het erg moeilijk om online gemakkelijk de nodige informatie te vinden.

Grafiek: informatie- en budgetbeheer bouwers

“Er is een grote nood aan betere informatie van de kandidaat bouwers zodat ze hun bouwproject kunnen optimaliseren, zowel qua energieprestatie als qua budget. Dit is een belangrijke uitdaging voor zowel de bouwsector als voor de overheid,” stelt Louis Amory.

Energiezuinig bouwen in de lift
Ondanks het slechte economische klimaat, het wankele vertrouwen en budgettekort blijven bouwers investeren in energiezuinigheid. Onderstaande grafiek toont dat slechts 17% nog kiest voor een klassieke standaardwoning en dat 62% op een of andere manier meer energiebewust en ecologisch bouwt. Het valt wel op dat nog steeds minder dan de helft van de bouwers een lage-energie of passiefwoning overweegt.

Grafiek: beoogde energieprestatie van de woning

De strenge energienormen oefenen nochtans een extra druk uit op de bouwbudgetten. Volgens berekeningen van Woningen Blavier zorgen deze normen voor een extra kost van 10 tot 20.000€ op een gemiddeld bouwbudget.

“Om bouwers beter tegemoet te komen staan wij voor meer coherente en vereenvoudigde steunmaatregelen waarbij, naast de sociale situatie van de bouwer, vooral rekening wordt gehouden met de energieprestatie van de woning,” aldus Louis Amory.

Meer transparantie en vereenvoudiging
Om de betaalbaarheid van bouwen te vergroten en een eigen woning voor iedereen toegankelijk te maken pleit Woningen Blavier voor een verregaande standaardisering van de sector via een vereenvoudigde en duurzame regelgeving. Zo zou een standaardisering van de bouwvoorschriften een belangrijke hefboom zijn voor vereenvoudiging in de bouwsector, waardoor de vaste kosten van een bouwproject verlagen. “Naast standaardisering moet de steun van de overheid zich toespitsen op de toegankelijkheid van de bouwmarkt bij aankoop, eerder dan voordelen op lange termijn uit te werken. Bouwers hebben immers vooral bij de start en de eerste jaren van hun project nood aan steun. Subsidies en fiscale aftrek zijn hierbij cruciaal als steunmaatregelen, maar ook de aanpak van de registratierechten is hierbij belangrijk,” besluit Louis Amory.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo