Isolatie

Zonnepanelen installeren? Zorg eerst voor een goed geïsoleerd dak

Zonnepanelen installeren? Zorg eerst voor een goed geïsoleerd dak
Wacht niet langer en investeer nu in dakisolatie
Naar aanleiding van de lancering van de Vlaamse zonnekaart onderstreept Recticel Insulation het belang van het duurzaam isoleren van uw dak. Investeren in zonnepanelen of in een zonneboiler is goed, maar veel beter is om dit te doen in combinatie met dakisolatie. Op die manier kunt u BENOveren of beter renoveren waarbij u de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde neemt.

Lancering van de zonnekaart

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) lanceert de Vlaamse zonnekaart. Via de speciale website kan iedereen nu zelf nagaan hoe zijn/haar dak scoort voor zonne-energie. Voor gebouwen met een goede score berekent de zonnekaart automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen. Zo geeft de zonnekaart een eerste inschatting.

De zonnekaart toont aan dat de meeste daken geschikt zijn om te investeren in zonne-energie. De bedoeling is dat de kaart er samen met de rest van het zonneplan voor zorgt dat iedereen sneller investeert in hernieuwbare energie en dat we zo de Europse doelstellingen halen.

EU-energiedoelstellingen

De Europese Unie heeft volgende energie- en klimaatdoelstellingen vastgelegd voor 2020:
  • de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% verminderen ten opzichte van 1990
  • 20% van alle energie opwekken op duurzame wijze
  • de energie-efficiëntie met 20% verbeteren

Wie investeert in zonnepanelen of in een zonneboiler draagt bij tot het halen van deze doelstellingen. Recticel Insulation steunt dan ook het initiatief van de zonnekaart. Belangrijk is wel om éérst na te gaan of uw dak voldoende is geïsoleerd. Een goed geïsoleerde bouwschil vormt namelijk de hoeksteen van duurzaam bouwen. Alle gebouwen doordacht isoleren, is cruciaal om de EU-doelstellingen te halen. Zo beperkt u de energievraag en zorgt u voor minder uitstoot van broeikasgassen. De energie die u dan nog nodig heeft, kunt u duurzaam opwekken met zonne-energie.

Zonnepanelen en dakisolatie: de beste maatjes

Bij een niet-geïsoleerd huis gaat 35% van de warmte verloren via het dak, 25% via de muren en 15% via de vloer. Uw dak isoleren, is dus een basisvereiste om de energievraag te beperken. Dit past ook binnen een langetermijnvisie om toekomstgericht en kostenefficiënt te werk te gaan. Volg hierbij het ‘trias energetica’ principe. In de eerste stap isoleert u de woning zo goed mogelijk en minimaliseert u zo de netto-energiebehoefte van het gebouw. Pas in de tweede stap vult u de resterende energiebehoefte in met hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en een zonneboiler. In de laatste stap gebruikt u duurzame energieproductie op basis van niet-hernieuwbare energiebronnen. 

Investeer nu in dakisolatie

Er zijn nog altijd heel wat stimulansen om nu te investeren in (extra) dakisolatie.
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft een campagne opgezet om te ‘BENOveren’. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met voldoende professioneel advies, zodat de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde worden genomen. Uw dak BENOveren en dus isoleren, is de eerste stap.

De Vlaamse dakisolatienorm stelt dat alle daken van eigendomswoningen en huurwoningen een minimale dakisolatie moeten hebben tegen 2020.

Wie in Vlaanderen investeert in dakisolatie, kan gelukkig nog altijd rekenen op een premie via de netwerkbeheerder (Eandis of Infrax). Bij een R-waarde van 4,50 m²K/W ontvangt u € 6/m² als de aannemer de isolatie plaatst of € 3/m² als u zelf de isolatie plaatst.

Als u deze werken combineert met andere energiebesparende investeringen, komt u eventueel ook in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus, die kan oplopen tot € 4.750.

Premies zijn echter maar een eerste stap in de terugverdieneffecten van dakisolatie. De energiewinst die u de volgende jaren boekt, zorgt ervoor dat u uw investering dubbel en dik terugverdient. Wacht dus niet langer en isoleer nu uw dak, eventueel in combinatie met zonnepanelen.

Ook interessant