Dossier Batibouw

Voordelige leningen voor wie energiezuinig bouwt

  BE   22 februari 2013 Bron: Vlaams minister Freya Van den Bossche
Minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche heeft donderdag op Batibouw een overeenkomst getekend met Belfius en Triodos Bank, de eerste twee banken die voordelige leningen aanbieden voor wie energiezuinig bouwt. “Een investering in een energiezuinige woning betaalt zichzelf op termijn dubbel en dik terug via de forse besparing op de energiefactuur”, zegt Van den Bossche. “Wie de rekening maakt, ziet dat een zuinige nieuwbouw voordeliger uitvalt. Helaas is er voor veel mensen een financiële drempel, omdat de investeringskost hoger ligt. Daarom ben ik heel blij dat ik alvast twee banken kan voorstellen die Vlamingen met bouwplannen over die drempel heen willen helpen. Er lopen ondertussen gesprekken met verschillende andere banken. Ik ga ervanuit dat die snel zullen volgen.”

Wie energiezuinig bouwt verdient de investering op termijn terug door een lagere maandelijkse energiefactuur en een hogere verkoopwaarde van de woning. Maar investeren in dikkere en betere isolatie, een performante verwarmingsinstallatie of hernieuwbare energieproductie zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een warmtepomp heeft natuurlijk een meerkost. En hoewel de prijzen voor energie-efficiënte bouwtechnieken de laatste jaren afnemen, moet je het geld er wel kunnen leggen. Daarom is het van groot belang dat banken dat bedrag ook willen lenen.

Vandaar dat minister Freya Van den Bossche in gesprek ging met de banken om hen te overtuigen om voordelige leningen aan te bieden aan wie energiezuinig wil bouwen. Vandaag engageren alvast Belfius en Triodos Bank zich om dat te doen. Zij ondertekenden als eerste twee banken een overeenkomst met de Vlaamse overheid om van energiezuinigheid een prioriteit te maken.

“Iedereen wint bij deze afspraak”, aldus Freya Van den Bossche. “Bouwers kunnen extra investeren in energiezuinige woningen en dus in een lagere maandelijkse energiefactuur. En de banken hebben een bijkomende zekerheid dat hun ontleners solvabel zijn. Omdat hun maandelijkse energiefactuur een stuk lager ligt, kunnen ze een hogere afbetaling aan. En bovendien is hun woning meer waard. En ten slotte is energiezuinige nieuwbouw essentieel in de strijd tegen de opwarming van onze planeet.”

Door de overeenkomst aan te gaan verbinden de banken zich ertoe voordelige leningsvoorwaarden aan te bieden aan bouwers van energiezuinige woningen. Het kan gaan om:
  • een lagere intrest
  • een groter ontleningsbedrag
  • het laten vallen van dossierkosten.

Als tegenprestatie krijgen de banken een label en worden ze vermeld in de overheidscommunicatie rond energiezuinig bouwen en verbouwen, onder meer op de website www.energiesparen.be.

“Deze energiebeleidsovereenkomst met de banken past in het ‘Vlaams actieplan bijna-energieneutrale gebouwen”. Dat actieplan bevat maatregelen die ertoe zullen leiden dat alle nieuwe woningen in 2021 zeer energiezuinig zijn en een aanzienlijke deel van de energie die ze nog nodig hebben zelf produceren”, zegt Freya Van den Bossche. “Onze bouwsector staat voor de uitdaging om op een kleine tien jaar tijd zo goed als energieneutraal te bouwen. Dat vergt heel wat inspanningen op het vlak van regelgeving, onderwijs en beroepsopleidingen, innovatie… Ook de financiering van energiezuinige investeringen is een grote uitdaging. Deze overeenkomst met de banken is een heel belangrijke stap om bouwen haalbaar en betaalbaar te houden en tegelijk onze klimaatambities op te schroeven.”

Freya Van den Bossche is erg blij dat met Belfius en Triodos Bank een Belgische grootbank en een bank die erg bekend is voor haar duurzame producten zich engageren om energieleningen aan te bieden. “Op dit moment lopen gesprekken met verschillende andere geïnteresseerde banken”, besluit Van den Bossche. “Ik ga ervanuit dat zij het voorbeeld van Belfius en Triodos Bank snel zullen volgen”.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo