Architectuur

Ruimtelijke ordening - Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning

Ruimtelijke ordening - Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning
Nederland is door mensen gemaakt. In steden, polders, landinrichting, zelfs in natuurgebieden is de ordenende menselijk hand zichtbaar. Dit boek beschrijft de intrigerende geschiedenis van de ruimtelijke ordening van Nederland, vanaf de late middeleeuwen tot nu. Rijk geïllustreerd met veel voorbeelden.

De planmatige inrichting is even uniek als befaamd. Dit boek beschrijft de intrigerende geschiedenis van de ruimtelijke ordening van Nederland, vanaf de late middeleeuwen tot nu. Waar komt de sterke neiging tot ordening en planning vandaan? Die duizenden plannen, ging dat altijd goed? Of sloegen de planologen en stedenbouwkundigen de plank wel eens mis? Van de Amsterdamse Grachtengordel tot het snelwegennet en de Noord-Oostpolder, Nederland wordt permanent verbouwd en vernieuwd. Het land is nooit af. Dit volledig geactualiseerde boek biedt inzicht in de cultuur en ontwikkeling van stedelijke en regionale planning in Nederland. Een onmisbaar studieboek voor planologen, stedenbouwkundigen, geografen, bestuurders en practici.

Ook interessant