Architectuur

Robbrecht en Daem architecten brengen vleugje Oosters op Nieuw Zuid

Robbrecht en Daem architecten brengen vleugje Oosters op Nieuw Zuid
Nieuw Zuid, de groene en duurzame stadsontwikkeling aan de Schelde en het Antwerpse Zuid, blijft ook in coronatijden gestaag groeien. Binnenkort zijn de werken aan de site alweer halfweg, met de lancering van het negentiende project, dat de naam Zuiderhuis zal krijgen. Op maandag 4 mei start bouwheer Triple Living met de verkoop van de eerste fase. Daarmee blijven de werken op Nieuw Zuid op koers en blijft de geplande globale oplevering van de buurt een haalbare kaart. De bouw van Zuiderhuis wordt begin volgend jaar opgestart.

Antwerpse Nieuw Zuid

Verrassende architectuur

Het nieuwste project, Zuiderhuis, is een ontwerp van het Belgische Robbrecht en Daem architecten. Daarmee mag het bureau een vervolg schrijven op hun eerste project op Nieuw Zuid dat nationaal en internationaal gelauwerd werd, en doet de wijk haar naam als architectuursite opnieuw alle eer aan. De architectuur van Zuiderhuis is even verrassend als vernieuwend. Het geheel staat op kolomsteunen waardoor het gebouw lijkt te zweven en het wordt opgetrokken in warme terracottatinten die geïnspireerd werden op Fatih Pur Sikri in Indië. Aan de centrale locatie in de Jos Smolderenstraat biedt het achtendertig appartementen met royale terrassen en wintertuinen.

Antwerpse Nieuw Zuid

Trendy en artistiek

“Het is van bij het begin een consequente en strategische beslissing geweest om voluit te investeren in architectuur op Nieuw Zuid. Robbrecht & Daem behoren zonder twijfel tot de fine fleur van het Belgische architectuurlandschap. Ook andere Belgische groten, zoals Vincent Van Duysen of Kersten Geers en David van Severen, Poponcini en Lootens mochten niet ontbreken. Elke architect heeft een eigen stijl en visie en dat maakt het geheel niet alleen interessant maar ook beter. De prachtige gevels zijn mooi meegenomen, maar de echte meerwaarde zit ongetwijfeld in de optimale planschikking, de flexibiliteit en de ervaring van binnenuit. Het wordt ook een gebouw dat qua stijl perfect zal aansluiten bij het trendy artistieke karakter dat Nieuw Zuid elke dag meer krijgt”, zegt Kristof Schellekens, Marketing Director bij Triple Living.


Antwerpse Nieuw Zuid

“De architectuur en vormentaal reflecteren de levendigheid van de stad, en maken het wonen van mensen zichtbaar in hun context en in de gemeenschap. De glooiing van de gevels, met een kaleidoscopische veelkantigheid, schept beweeglijkheid. Het gebouw is een stuk van de grond gelicht waardoor connectie ontstaat met de site, maar anderzijds ook met de Schelde en de kades”, aldus Paul Robbrecht.


Nieuw Zuid, de buurt van de toekomst

Nieuw Zuid is een visionaire stadsontwikkeling van twintig hectare, die in het verlengde ligt van het Antwerpse Zuid en zich uitstrekt van de Schelde tot het nieuwe justitiepaleis. De speerpunten van de innovatieve site zijn architectuur, duurzaamheid en groen. En leefbaarheid, want in de nieuwe buurt draait alles om goed leven, wonen en werken. De site is autoluw, krijgt een groot park van zes hectare en is dooraderd met groen, wadi’s en wandelpaden. Op het vlak van duurzaamheid speelt Nieuw Zuid een pioniersrol, met onder meer het grootste warmtenet van Vlaanderen, wadi’s om het regenwater op te vangen, een circulaire hub voor ecologische start-ups, slimme meters, sorteerstraten, en smart city-applicaties.

Nieuw Zuid is een weerspiegeling van het stadsleven in al zijn facetten, met crèches, hotels, winkels, horecazaken, kunstgalerijen, dokterspraktijken en een school in aanbouw. Studentenflats en assistentiewoningen huizen hier broederlijk naast elkaar. Daarnaast is er een grote variatie aan appartementen, kantoren en commerciële ruimtes. Eind 2025 zouden alle werken afgerond moeten zijn en is Antwerpen een nieuw stadsdeel met zo’n tweeduizend appartementen rijker.

Meer informatie vind je op www.nieuwzuid-antwerpen.be