Verbouwen

Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele

Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele
Minister voor Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele geeft de Gentse projectontwikkelaar Revive een erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro voor het project Vynckier in Gent. Deze subsidie zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. In de herontwikkeling van het totale project ligt de focus op het creëren van een productiesite voor vernieuwende, creatieve bedrijvigheid rond energietransitie, klimaattechnologie en industrie 4.0.

De Vynckiersite verzamelt industriële gebouwen die dateren uit een periode van de tweede helft van de negentiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw. Samen vertellen de gebouwen het verhaal van verschillende opeenvolgende bedrijven en hun industriële activiteiten die zich op deze plek ontwikkeld hebben. De site en zijn architectuur spelen een belangrijk rol in de identiteit van Gent en werden daarom ook opgenomen als beschermd industrieel landschap. Deze waardevolle historische gebouwen worden binnenkort gerenoveerd, blijven zo ook in de toekomst hun verhaal vertellen en zullen een essentieel deel vormen in de toekomstige beleving van de totale site.

Projectontwikkelaar Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele
Voor de renovatie en restauratie van het centrale Manchester-gebouw krijgt de Gentse projectontwikkelaar Revive een erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro van minister Mathias Diependaele.

“Ruim twee jaar geleden maakte ik een radicale verandering in het subsidiebeleid voor erfgoed. Wij gaan nu op zoek naar de beste projecten die het erfgoed een tweede leven geven. Enkel de meest innovatieve herbestemmingsprojecten komen in aanmerking. De onafhankelijke jury die hierover oordeelt was vol lof over het project op de Vynckiersite. Ons industrieel verleden wordt door Revive een duurzame toekomst gegeven. Dit project is in het belang van ons Vlaams erfgoed en onzer economische welvaart.”

minister Mathias Diependaele


Projectontwikkelaar Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele

Renovatie en restauratie van het centrale Manchester-gebouw

Sinds de oprichting van de eerste fabrieken onderging de site een continue groei en transformatie. Enerzijds zijn een aantal gebouwen bijzonder goed bewaard, anderzijds zijn er enkele grondig aangepast en verbouwd. De centrale eyecatcher van het project is het zuidelijke Manchestergebouw, zichtbaar vanaf de Nieuwevaart, wat het kloppend hart zal worden van de toekomstige bedrijvencluster. Dit iconische gebouw zal in zijn glorie hersteld worden en een vooraanstaande rol blijven spelen in de nieuwe ontwikkeling.

“We zullen de erfgoedsubsidie gebruiken voor de renovatie van de buitenschil van het Zuidelijke Manchester-gebouw, centraal op de site. De totale kostprijs voor dit deel van de renovatie bedraagt ongeveer 7,2 miljoen euro, waarvan 4,2 miljoen euro in aanmerking kwam voor dit subsidiedossier. Bij de renovatie gaan we de typerende industriële elementen bewaren en tegelijkertijd de thermische eigenschappen verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde.”

CEO Revive Alexandre Huyghe.


Projectontwikkelaar Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele

Toekomstvisie site

In de herontwikkeling ligt de focus op het creëren van een ecosyteem en werkgelegenheid rond kernthema’s zoals energie, klimaat en innovatie. Naast de centrale functies industrie, opleiding, R&D en kantoren is er op de site ook ruimte voor diverse ondersteunende functies, waaronder horeca en ateliers. Met deze mix aan functies krijgt de site in de toekomst ook een meer publiek toegankelijk karakter en een betere verwevenheid met de stad.

“We zijn de minister enorm dankbaar dat we deze erfgoedsubsidie mogen ontvangen. Het is niet alleen financieel een mooie beloning voor het werk dat we verrichten met Revive, het toont ook dat onze visie rond kwalitatieve en duurzame herbestemming van oude industriële sites werkt en dat we daar vooral moeten op blijven inzetten. Het toegankelijk maken van dit iconisch Gents erfgoed en de boeiende mix aan functies zijn ook een voorbeeld voor onze andere sites”.

CEO Revive Alexandre Huyghe


Het nieuwe masterplan is nu volop in uitwerking waarbij Revive, in overleg met Stad Gent, een beroep doet op de gereputeerde architectenbureaus ORG en Alstadt, samen met de ingenieurs van Sweco.

Meer info over de toekomstige site op www.vynckierintransitie.be.

Projectontwikkelaar Revive krijgt één miljoen euro erfgoedsubsidie van minister Diependaele

Ook interessant