Restauratie van de windmolen in Gierle van start

  BE   21 februari 2012 Bron: Kempens Landschap
Restauratie van de windmolen in Gierle van start
Sinds 2007 is de vzw Kempens Landschap eigenaar van de stenen windmolen ‘In stormen Sterk’ te Gierle. De gemeente Lille, die de molen in erfpacht heeft genomen, heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een restauratiedossier ter heropwaardering van de molen. Dergelijke dossiers dienen evenwel steeds goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid, die de werken dan eveneens subsidieert. De beide partijen waren dan ook blij toen ze op 14 februari het nieuws mochten vernemen dat de steun werd verleend en de werken kunnen aanvangen.

Monument en landschapsbaken

De molen ‘In Stormen Sterk’, die in de volksmond gekend is als ‘de molen van Gierle’, is een stenen windmolen die gebouwd werd in 1837 nadat de vorige molen, die op dezelfde plek reeds in 1499 werd opgetrokken, in een orkaan werd verwoest. Doordat de molen een uitzonderlijke cultuurhistorische waarde bezit, werd hij in 1981 beschermd als monument. Ook de omgeving van de molen kreeg de nodige bescherming, zijnde dan als dorpsgezicht. Immers, de molen ‘In Stormen Sterk’ is, net als elke molen, sterk bepalend voor het landschapsbeeld. Reden genoeg dus om hem veilig te stellen en in stand te houden.

Heropwaardering door partnerschap

Toen de gemeente Lille in 2006 vernam dat de toenmalige eigenaars, de familie Rombouts, de molen wenste te verkopen, wilden ze dan ook meteen laten onderzoeken of het behoud ervan in gemeenschapshanden mogelijk was. Gezien de gemeente op de hoogte was van de uitgebreide expertise die de vzw Kempens Landschap bezit op het gebied van erfgoed en openstelling ervan voor de gemeenschap, namen zij contact met hen op met de vraag om het dossier te onderzoeken. In 2007 ging Kempens Landschap over tot de aankoop van de molen van Gierle. De gemeente Lille was bereid om de molen vervolgens in erfpacht te nemen en de restauratie op te nemen.

Start van de restauratiewerken

De molen ‘In Stormen Sterk’ was bij het moment van de aankoop reeds in relatief slechte toestand, waardoor een restauratie aan de orde was. Door de gemeente Lille werden dan ook de nodige stappen ondernomen naar het aanstellen van een architect. Aangezien deze vaststelde dat bepaalde molenonderdelen, waaronder de wieken, een gevaar vormden voor de veiligheid, werden deze in 2008 reeds preventief verwijderd.

Tijdens de afgelopen jaren maakte de aangestelde architect het restauratiedossier op. Met het oog op het verkrijgen van 80% restauratiepremies werd dit vervolgens ingediend bij de Vlaamse Overheid. Recent gaven zij groen licht aan het dossier, waardoor weldra met de werken begonnen zal worden.

Peter Bellens, gedeputeerde voor cultuur en plattelandsbeleid, is blij met de toekenning. “Weinig landschapselementen zijn zo kenmerkend voor een plaats als een windmolen. Dat de molen in Gierle binnenkort opnieuw in vol ornaat zal draaien, betekent een extra troef voor de streek. Ik wil hierbij trouwens een pluim geven aan het gemeentebestuur, voor de uitstekende manier waarop het dit dossier samen met Kempens Landschap heeft aangepakt.”

Onder begeleiding van de architect, de gemeente Lille, de vzw Kempens Landschap, de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid, zullen de aannemers Renotec en bvba Dirk Peusens respectievelijk de buiten- en binnenkant van de molen restaureren. De kostprijs van de restauratie bedraagt 645.000 euro incl BTW, waarvan zo’n zestig procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en twintig procent door de provincie Antwerpen. De gemeente Lille als erfpachtnemer betaalt het overige bedrag.
Verwacht wordt dat de werken dit voorjaar zullen aanvangen en tegen de zomer van 2013 afgerond zijn. Vervolgens zal de molen dan opnieuw kunnen draaien en zijn rol als toeristisch-recreatieve trekpleister in de gemeente Lille kunnen vervullen.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo