Algemeen

Register voor telewerk is onzinnig voor de bouw

Register voor telewerk is onzinnig voor de bouw
Met de verplichtingen rond telewerk die vanaf morgen ingaan komt ook voor de werkgevers het register weer terug. Bouwunie begrijpt niet dat het telewerkregister, waarmee de werkgevers verplicht telewerk moeten aangeven, ook van toepassing is voor de bouw. “Het is voor arbeiders in de bouwsector niet mogelijk om te telewerken. Het is zeer frustrerend dat ook onze bouwbedrijven worden geconfronteerd met deze extra en nutteloze administratie”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. Bouwunie is wel tevreden dat er deze keer een uitzondering is voor werkgevers met minder dan vijf medewerkers.

Telewerken in de bouw is niet mogelijk. Men kan van thuis geen timmeren, een verwarmingsinstallatie plaatsen of een weg heraanleggen. Bouwunie pleitte begin dit jaar al voor een vrijstelling van het telewerkregister voor de bouw, en is verbaasd nu blijkt dat de verplichte telewerkregistratie nu weer de kop opsteekt.

Jean-Pierre Waeytens:
“De uitzondering voor kleine kmo’s is al een stap in de goede richting, maar waarom moeten de andere aannemers deze administratieve rompslomp er wel bijnemen? Meer dan alle informatie die moet gegeven worden is nu al beschikbaar bij de RSZ, zoals het personeelsregister, de elektronische aanwezigheidsregistratie (Checkinatwork) en de werkmelding. Dit is een hemeltergende en onbegrijpelijke verplichting. Aangezien de aard van het werk van de bouwvakarbeiders niet toelaat om telewerk te doen maar ze wel meetellen bij de vijf medewerkers, stellen wij voor dat minstens ook de werkgevers in de bouw die tot vijf bedienden in dienst hebben worden vrijgesteld. ”


Bouwunie beklemtoont dat de aanpak van overregulering en administratieve rompslomp een van de prioriteiten van deze regering zou moeten zijn. Met deze verplichting, die voor de bouw compleet haar doel voorbij schiet, zetten we een stap in de tegenovergestelde richting. Dit is compleet in strijd met voornemen van deze regering om werk te maken van administratieve vereenvoudiging.

Build for Life