Architectuur

ROB Academy uit de startblokken

ROB Academy uit de startblokken
Yves Van Durme in gesprek met Manu Vanoverbeke (r)
Op 26 november 2015 vond in Ardooie de eerste editie plaats van de ROB Academy. ROB is wereldspeler op het gebied van schuifdeuren- en luikenbeslag. Ruim 140 architecten, aannemers en vrienden kwamen opdagen om het evenement uitgebreid en enthousiast te fêteren. Gastsprekers van de avond waren Clark Pickett van het Amerikaanse architectenbureau NBBJ(USA) en David Shaun McMahon van het Engelse bureau Ryder(UK). Zij gingen dieper in op specifieke architecturale aspecten binnen de zorgarchitectuur.

De bedoeling van de oprichting van de ROB Academy is betrokkenheid betonen met wat leeft binnen de snel veranderende wereld van de architectuur. ROB Academy wil in een breder perspectief een open platform zijn, gefocust op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen binnen het veld van de architectuur, beeldende kunsten, literatuur, filosofie…. Daarbij denken we aan de vele thema’s die deze disciplines bestrijken. Welke condities willen wij dienaangaande creëren voor de toekomst? Hoe zullen we straks de zorg, het nieuw werken en het anders gaan wonen organiseren?

ROB Academy uit de startblokken

In de wereld

“Wij staan als producenten van schuifdeursystemen en logistieke oplossingen van intern transport niet aan de kant, maar in de wereld. Elke dag zijn onze producten betrokken in tal van spannende architectuur- en logistieke projecten”, zegt algemeen directeur Manu Vanoverbeke. “Wij willen als producent van schuifdeuren- en luikenbeslag aan de spits staan van innovatie, bijgevolg is het noodzakelijk dat we een sterke dialoog met onze partners – veelal architecten – opbouwen.”

Beauty in the Time of the Machine

De lezingen boeiden het talrijk opgekomen publiek. Zo wees Clark Pickett (foto) in zijn betoog Beauty in the Time of the Machine op het nut van algoritmen bij het ontwikkelen van complexe structuren zoals de bouw van een ziekenhuis. Hoe gaan we bijvoorbeeld efficiënt om bij de scheiding van stromingen? Het Engelse bureau Ryder gooide het met Beyond the 3d Age over een andere boeg. David Shaun McMahon wees er op dat de bouw van zorgprojecten niet los staat van de verschillende culturen binnen onze samenleving. “Begin niet zomaar aan een project, maar ga te rade bij de mensen en hun verhalen.” Een boodschap die het publiek wist te smaken.

JDS Architects

Klapper op de vuurpijl was de aankondiging van de tweede lezing met niemand minder dan Julien De Smedt Architects op 2 juni 2016. De reacties tijdens het netwerkmoment gingen niet ongemerkt voorbij, iedereen verheugde zich al op wat er staat te gebeuren.

Meer informatie over ROB: www.rob.be

Ook interessant