Architectuur

Pilootproject Archi Human voor de opvang van daklozen

Pilootproject Archi Human voor de opvang van daklozen
De vzw Archi Human, gelanceerd door architect Luc Schuiten, stelt vandaag haar pilootproject met microwoningen in Sint-Jans-Molenbeek voor. Het project bestaat uit de bouw van woningen in ondergewaardeerde stadsgebieden met als doel het opvangen van daklozen om ze zo duurzaam te re-integreren in de maatschappij via het programma Housing First. Dit is een prioriteit want onze hoofdstad telde in 2015 al 33% meer mensen zonder vaste woonplaats dan in 2010.

Het eerste ‘Archi Human’-gebouw, ontworpen door het architectenbureau Luc Schuiten, wordt gebouwd in de kanaalzone van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het project wordt al ondersteund door de gemeente die het terrein ter beschikking stelt, de Koning Boudewijnstichting en KBC Brussels. Het project is echter nog op zoek naar andere partners om het concept te kunnen realiseren. Het is een innovatieve en duurzame manier om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantrekkelijker en bestendiger te maken. Een troef voor de stad.

Een goed omkaderd rehabilitatieprogramma

In 2015 telde onze hoofdstad 2.600 personen zonder vaste woonplaats in Brussel en dat zijn er 33% meer dan in 2010. Gezien de re-integratie van de daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste doelstelling van Archi Humanis, heeft de vzw besloten samen te werken met het programma Housing First Belgium. Dit innovatieve programma hanteert een doorgedreven multidisciplinaire aanpak, gericht op het individu en met het oog op een sociale mix in de wijk. De vzw’s Straatverplegers, SMES-B en Diogènes, maken deel uit van Archi Humanen ondersteunen het programma Housing First. Hun teams bestaan uit opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen, verpleegkundigen, dokters enz. Ze begeleiden de huurders. De huurders worden minstens één keer per week opgevolgd en kiezen zelf de prioriteiten van hun begeleiding. Het team en de bescherming van een duurzame woning zorgt voor stabiliteit. Het beheer van de huurovereenkomst wordt verzekerd door de lokale SIK (sociale immobiliënkantoren).

Eco-performante woningen die de banden aanhalen met de wijk

Het gebrek aan toegankelijke woningen in Brussel is geen nieuw feit en er zijn steeds minder gronden beschikbaar. Het concept Archi Human wil daarom investeren in deze ondergewaardeerde stadsdelen die omwille van hun afmetingen moeilijk te rehabiliteren zijn door er microwoningen voor daklozen te bouwen. Elk gebouw zal 3 tot 4 wooneenheden tellen en omringd zijn door planten.

De woningen van Archi Human worden ingeplant op openbare of privéterreinen die aan het project ter beschikking worden gesteld via een erfpacht van 30 jaar. Het gaat om eco-performante woningen die geprefabriceerd worden in hout en gebouwd worden met materialen die zoveel mogelijk van lokale en biologische oorsprong zijn. “Voor Archi Humanhebben we duurzame woningen willen ontwikkelen die verbonden zijn met de wijk. Dat vertaalt zich in de keuze voor bepaalde materialen en bepaalde architecturale opties zoals balkonoverlopen om geconnecteerd te blijven met de straat, grote glasramen en vegetatie die zeer aanwezig is, met name in de trappenhal”, zegt Luc Schuiten, de architect van het project. “We willen de daklozen een waardig verblijf verschaffen dat respectabel is, goed geïntegreerd in het stedelijk milieu en van een hoogwaardig ecologisch en architecturaal niveau. Investeren in vervallen stadsgebieden is ook een manier om onze stad mooier te maken. ”

Winnende partners

De vzw Archi Human werkt vandaag nog met vrijwilligers. Voor het eerste luik van het project heeft ze echter nood aan bevoorrechte partners. Een van die bevoorrechte partners is alvast de gemeente Molenbeek die Archi Humanvoor € 1 per jaar en met een erfpachtregeling van 30 jaar, een terrein ter beschikking heeft gesteld. “In Molenbeek gaan kanaal en sociaal hand in hand. Deze zone is tevens bestemd voor projecten die duurzame oplossingen bieden voor de kwetsbaarste onder ons”, zegt Karim Majoros, Schepen van Huisvesting en Gemeentelijke Eigendommen van Sint-Jans-Molenbeek. “Door een eerste project voor nieuwe woningen voor gewezen daklozen in te planten op een perceel van de gemeente Molenbeek, toont Archi Humandat solidariteit concrete realisaties kan verwezenlijken. Dit project maakt het mogelijk een beperking om te vormen tot een heuse opportuniteit. Een perceel met dergelijke moeilijke dimensies wordt op deze manier nieuw leven ingeblazen en biedt hoop aan mannen en vrouwen die door het leven getekend zijn. ”

De lokale bank, KBC Brussels, ondersteunt het initiatief met € 30.000 in het kader van haar visie ‘Better for Brussels’. Deze beslissing vormde de start voor de eerste concrete actie. De steun wordt dit jaar nog hernieuwd via de organisatie van een fondsenwervingssoiree. Op basis van haar ervaring met de bestrijding van werkloosheid, het architectuurpatrimonium en filantropie heeft de Koning Boudewijnstichting de eerste contacten gelegd tussen de verschillende partners. Bovendien zal ze eigenhandig een projectrekening beheren die giften van mecenassen mogelijk maakt.

“Ons project wekt heel wat enthousiasme op en de reële interesse van openbare en privépartners. Dat is een begin maar we zoeken nog andere steun om dit model van innovatieve woningen te kunnen aanbieden in onze hoofdstad”, besluit Luc Schuiten.

De eerste realisatie in Molenbeek

Het eerste Archi Human project wordt gebouwd langs het kanaal op de hoek van de Koolmijnenkaai en de Vandermaelenstraat, tussen het Gemeenteplein van Molenbeek en de Antoine Dansaertstraat in Brussel. Het terrein was te klein om interesse op te wekken bij een projectontwikkelaar en Archi Humanstelde voor het te gebruiken voor een gebouw met 4 verdiepingen waarvan de vzw eigenaar zal zijn. Op het gelijkvloers komt het technisch lokaal en een studio van meer dan 17 m² voor een student. De 3 verdiepingen daarboven omvatten telkens een studio van 32 m² die elk plaats biedt aan een huurder tegen dezelfde huurvoorwaarden als voor elke andere huurder. De metalen trappenhal buiten is voorzien van een afrastering met klimplanten die worden geplant in de volle grond en het platte groendak heeft een erg groot volume.

Pilootproject Archi Human voor de opvang van daklozen