Oproep voor de architectuurbiŽnnale in VenetiŽ 2012

  BE   10 juni 2011 Bron: VAi
Voor de Internationale ArchitectuurbiŽnnale van VenetiŽ 2012 worden ontwerpers, onderzoekers, critici en zo meer, uitgenodigd om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat de essentie blootlegt van ViA Ruimte.
De Internationale ArchitectuurbiŽnnale van VenetiŽ 2012 is een momentum. Niet zozeer voor het tentoonspreiden van architecturale bravoure, maar een momentum dat we willen inzetten bij de ontwikkeling van een bouwcultuur, een bouwcultuur voor Vlaanderen binnen Europa. De tentoonstelling in VenetiŽ wordt aangegrepen om te laten zien hoe economische en culturele dynamieken in Vlaanderen en Europa van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen en kunnen worden ingezet in de ontwikkeling van ruimtelijke visies.

Opgave

Voor de Internationale ArchitectuurbiŽnnale van VenetiŽ 2012 worden ontwerpers, onderzoekers, critici en zo meer, uitgenodigd om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat de essentie blootlegt van ViA Ruimte.

De tentoonstelling in het Belgisch Paviljoen in de Giardini brengt enerzijds de grensoverschrijdende condities van de Vlaamse stedelijkheid in kaart en gaat anderzijds in op de mogelijke toekomstvisies voor Vlaanderen in Europa. Niet als een afgebakend veld, maar als een regio in het midden van Europa waarvan de grenzen altijd onscherp zijn geweest en zullen blijven. Een gebied dat bepaald wordt door zijn geografie, door nederzettingspatronen en infrastructurele netwerken, maar ook door de ruimtelijk aanwezigheid van immateriele gegevens, door officiŽle geschiedenissen en kleine verhalen.

Voor de inzenders geldt dat zij zich moeten richten op een zeer communiceerbaar concept dat het verhaal van de ViA Ruimte in een oogopslag zichtbaar en tastbaar maakt. Tegelijkertijd moeten ze duidelijk maken hoe ze dit verhaal vanuit economische, sociologische en planologische analyses, maar ook culturele en poŽtische registraties zullen voeden.
Het beeld dat zo ontstaat is genuanceerd, maar ook verrassend en laat aspecten van de werkelijkheid zien die eerder verborgen zijn. Teams voor deze opgave zijn dus multidisciplinair en in staat om een duidelijke en sterke visuele taal te koppelen aan degelijke onderzoekscapaciteiten.
De teams zullen bij de uitwerking van hun concept nauw worden opgevolgd door het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester. Het geleverde werk zal ook worden ingeschakeld in het ruimere onderzoekstraject dat loopt binnen het Team Vlaams Bouwmeester.

Meer informatie vindt u op de webite van het Vai
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo