Algemeen

Op naar 80 procent tewerkstelling dankzij de bouw?

Op naar 80 procent tewerkstelling dankzij de bouw?
Bouwunie werkt graag mee aan de hoge ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. “De bouw smeekt om gekwalificeerd personeel. De vraag naar extra handen is groot. Maar hiervoor moeten eerst een aantal drempels weggewerkt worden. Voor de bouwkmo’s is er in de eerste plaats nood aan meer steun om nieuwe mensen op te leiden”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. Daarnaast pleit de beroepsvereniging voor meer flexibiliteit voor de bestaande werknemers en het mogelijk maken van freelancers in de bouw.

Om de instroom in de sector te vergroten pleit Bouwunie voor een lastenverlaging voor bijkomende tewerkstelling. Jean-Pierre Waeytens: “Hierdoor verlagen we niet alleen de drempel om extra mensen aan te werven, het biedt de werkgevers ook de broodnodige extra ruimte om opleiding te voorzien. Er komt veel werk af op de bouw, en daarvoor zijn vele handen nodig. Om doelgroepen als laaggeschoolden en langdurig werklozen te integreren in de bouwsector en hen de stiel aan te leren, moeten kmo-bouwbedrijven veel tijd en middelen investeren. De kmo’s dreigen hier de concurrentieslag te verliezen met grotere bedrijven die vaak beschikken over eigen vormingsfaciliteiten.”

Freelancers welkom

Om extra instroom te creëren legt de Bouwunie ook de piste van de freelancer op tafel. “Zelfstandigheid is uiteraard ook een vorm van tewerkstelling of activering. Vandaag doen weinig bouwbedrijven een beroep op freelancers. De kans is namelijk groot dat sociale inspectiediensten dit zien als schijnzelfstandigheid met grote boetes tot gevolg”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie vraagt daarom om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren. Over schijnzelfstandigheid mag enkel sprake zijn bij bewuste en manifeste fraude en sociale dumping. Freelancers moeten zelf weinig investeringen doen en kunnen eventueel het materiaal van hun opdrachtgever gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan schilders, metsers, dakbedekkers, vloerders en installateurs van centrale verwarming

Lastenverlaging op gepresteerde overuren

Alle openstaande bouwvacatures invullen is utopisch. Daarom is het noodzakelijk om werknemers in de bouw, die bereid zijn bijkomende inspanningen leveren, te belonen met overuren waarvan ze netto meer overhouden dan van een normaal uur. Deze bijkomende uren moeten ook betaalbaar blijven voor de werkgever. Bouwunie stelt voor om het fiscaal mechanisme, een vorm van belastingvermindering en lastenverlaging via de fiscaliteit, uit te breiden.

Jean-Pierre Waeytens: "Hierdoor zal een arbeider die overuren presteert finaal netto meer overhouden, dan mocht hij deze uren’ in het zwart’ presteren. Daarnaast zorgt dit systeem ervoor dat de kostprijs voor de werkgever van dergelijk overuur niet meer bedraagt dan een normaal gepresteerd uur."

Ook interessant


Build for Life