Algemeen

Nota betreffende de heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen

Nota betreffende de heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen
Naar aanleiding van de recente update van de coronamaatregelen en het vooruitzicht naar de gefaseerde heropstart, schrijven wij, Febelux - de beroepsfederatie van de LiveCom Industry-, deze nota. Het doel hiervan is om proactief mee na te denken over een haalbare aanpak voor de heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen.

Met zo’n 77.000 evenementen per jaar in België kan de eventsector beschouwd worden als een actieve, hardwerkende sector. Een recente studie van Febelux geeft aan dat er ongeveer 80.000 medewerkers tewerkgesteld worden in de meer dan 500 bedrijven in de deelsector Beurzen en Congressen. Het merendeel van deze bedrijven zijn KMO’s.

Een studie in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool schat de verliezen nu al op 50% in vergelijking met 2019. Een kleine rondvraag leert ons dat de verliezen, bij het niet organiseren van beurzen en congressen tot en met einde juni, reeds hoog oplopen. Het volledige verlies van de beurzen- en congressector tussen begin maart en eind juni bedraagt dus nu reeds € 110.000.000!

Mede dankzij de reeds gecommuniceerde steunmaatregelen, zullen de meeste bedrijven in onze sector deze moeilijke maanden kunnen overbruggen. Het wordt echter een heel ander verhaal wanneer deze periode zou verlengd worden. Het najaar zal allesbepalend zijn voor het voortbestaan van de Belgische beurs- en congressector.

Een nieuwe rondvraag bij vooraanstaande leden van Febelux- Easyfairs, Brussels Expo, Fisa/Batibouw, Kortrijk Xpo, WEX (Marche-en-Famenne) en ConceptExpo wijst uit dat het totale verlies zal oplopen tot € 300.000.000, met het faillissement van een hele sector en jobverlies voor 80.000 mensen tot gevolg.

Niet enkel de bedrijven uit de piramidaal georganiseerde beurs- en congressector hebben alle baat bij een vlotte heropstart, maar ook vele andere partijen: exposanten uit diverse industrieën die tot 40% van hun jaarlijks zakencijfer realiseren op onze beurzen en congressen, alsmede hotels, taxidiensten, restaurants… Ook voor deze sectoren zou het niet mogen organiseren van beurzen en congressen in dit najaar nefaste gevolgen hebben!

Volksgezondheid is primordiaal! In deze optiek heeft de sector van beursorganisatoren en venues gebrainstormd om tot voorstellen te kunnen komen die er kunnen voor zorgen dat beurzen en congressen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Beurzen en congressen zijn nauwelijks te vergelijken met massaevenementen als bvb. festivals of voetbalmatchen. Daarentegen zijn onze flows veeleer vergelijkbaar met diegene in shopping centra, supermarkten, DHZzaken en/of tuincentra. En als deze winkels voldoen aan genoeg veiligheidscriteria om nu reeds open te mogen, dan moeten beurzen en congressen ook!

Hieronder een greep uit de maatregelen die wij als sector spontaan voorstellen:
 • De inachtname en controle, op alle vlakken, van Social Distancing maatregelen.
 • Bezoekerslimiet op basis van oppervlakte (bruto m²) van de venue (zoals in de retail).
 • Enkel toegang mits registratie vooraf. Tickets kunnen toegewezen worden aan tijdsslots.
 • Gescheiden in- en uitgangen.
 • Temperatuurscan aan de ingang van de beurshal.
 • Mondmaskers, ontsmettingsgel, handschoenen voorzien voor bezoekers
 • Het gebruik van mondmaskers bij eigen staff verplichten, bij bezoekers stimuleren.
 • Wandelgangen als eenrichtingsverkeer organiseren.
 • Zoveel mogelijk digitale oplossingen voorzien voor wat betreft het uitwisselen van visitekaartjes en documentatie.
 • Zeer frequente ontsmetting van deurklinken, balies, toiletten, …
 • Een risicoanalyse per evenement laten uitvoeren.
 • Actieplan opstellen voor het geval bv iemand te hoge temperatuur heeft.
 • Enkel kaartbetalingen toelaten, geen cash.
 • Enkel catering via voorverpakte voeding en drank toelaten.

De sector begrijpt het als ervoor gekozen wordt om de internationale beurzen later herop te starten dan de nationale. Maar we hopen met deze elementen de verantwoordelijken, politici en wetenschappers te helpen bij het nemen van een correcte beslissing in het kader van een gefaseerde heropstart van de economie en onze bedrijfstak in het bijzonder. Wij vragen hen dan ook om tijdens dit najaar reeds nationale en regionale beurzen en congressen te mogen organiseren, vanzelfsprekend onder strikte voorwaarden.

Ook interessant


Build for Life