Nood aan meer jongeren in bouwopleiding

  BE   27 augustus 2018 Bron: Bouwunie
Nood aan meer jongeren in bouwopleiding
Wie is wie? Zie onderaan het artikel.
Afgelopen vrijdag heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits deelgenomen aan een rondetafel bij Bouwunie. De minister is zich ten volle bewust van de nood aan meer jongeren in het bouwonderwijs en is ervan overtuigd dat het duaal leren dit kan bevorderen.

Vandaag maakte het Fonds voor Bestaanszekerheid in de Bouw, Constructiv, bekend dat het 1.500ste bouwbedrijf zijn erkenning heeft bekomen voor het systeem van duaal leren in de bouwsector. Dit is positief nieuws, maar er is nog werk aan de winkel. Het schooljaar 2016-2017 was het startschot voor duaal leren, toen namen er, over alle duale opleidingen heen, 39 scholen deel aan het proefproject. Dit schooljaar zijn dat er al 187, waarvan 45 scholen met een of meer duale bouwopleidingen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren over gans Vlaanderen uitgerold. Maar leerlingen en hun ouders moeten nog meer gestimuleerd worden om duaal te leren.

Bouwunie hoopt op een kentering en vooral op een positieve benadering uitgaande van de scholen en de ouders. De roep vanuit de sector om het duaal leertraject een eerlijke kans te geven is groot. De Vlaamse minister van Onderwijs drukt er trouwens op dat een diploma behaald via een duaal leertrajct een volwaardig diploma secundair onderwijs is. Daarenboven krijgen leerlingen uit het beroepsonderwijs verschillende mogelijkheden na hun 6de jaar. Ze kunnen ofwel onmiddellijk ingezet worden op de arbeidsmarkt, ofwel kunnen ze nog een 7de jaar volgen, om bijkomende beroepskwalificaties te verwerven, ofwel kunnen ze vanaf schooljaar 2019-2020 verder studeren in het hoger beroepsonderwijs, de graduaatsopleiding aan een hogeschool en zo een diploma hoger onderwijs halen.

Tijdens de rondetafel werd ook uitgebreid ingegaan op de financieringsmogelijkheden in het kader van de scholenbouw. De verschillende budgetlijnen die minister Crevits heeft voorzien (zoals budget voor capaciteitsuitbreiding, huursubsidies, kleine normale aanbestedingen, ) moeten ervoor zorgen dat ook Vlaamse KMO-bouwbedrijven actief kunnen deelnemen aan aanbestedingen voor scholenbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Op de foto: Francis Verstraete, Stephane Van Hulle, Hilde Crevits, Hildegard Moreels, Alain Degroeve, Tina De Smaele, Jean-Pierre Waeytens, Hans Devos, Filip Verkest, Vincent Decruyenaere, Herv Demeyere, Bercy Slegers.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo