Merksplas-Kolonie nu ook in grensoverschrijdend project

  BE   20 augustus 2012 Bron: Kempens Landschap vzw
Grote restauratieprojecten staan de komende jaren op het programma in Merksplas-Kolonie om het gebied te ontwikkelen als toeristisch-recreatieve onthaalpoort in de Noorderkempen. Het oude schoolgebouw en de 63 cipierswoningen werden reeds gerestaureerd; nu is het aan de beurt aan de Kapel en Grote Hoeve. Om dit omvangrijke project te financieren werd een meerjarenfinanciering bij de Vlaamse Overheid aangevraagd. Met steun vanuit Europa wordt het resterende bedrag gefinancierd. Ook de Provincie Antwerpen levert een aanzienlijke bijdrage het restauratieproject. Met het Interreg project kent Europa een steun van 300.000 euro toe voor de restauratie van de drie open hooischuren van de Grote Hoeve. Na de restauratiewerken zullen de hooischuren niet meer leeg blijven staan maar krijgen ze een rendabele invulling als trekpleister voor jeugdkampen en evenementen.

Gedeputeerden van de provincie Antwerpen en co-voorzitter Kempens Landschap vzw Inga Verhaert: ĎWij zijn uiteraard zeer tevreden met de steun van Europa. Niet alleen kunnen zo de werken effectief uitgevoerd worden en de gebouwen een herbestemming krijgen, Europa erkent hiermee ook het internationale belang van dit gebied.
Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en co-voorzitter Kempens Landschap vzw Peter Bellens: ďDeze internationale erkenning is van groot belang gezien Wortel- en Merksplas-Kolonie, samen met de Kolonies in Nederland, worden voorgedragen naar UNESCO Werelderfgoed.Ē

Waar staat ĎIn de Ban van Buitení voor?
Kempens Landschap vzw en het Nederlandse Brabants Landschap werken samen om landgoederen te herwaarderen en ontsluiten zodat bezoekers van deze mooie gebieden kunnen genieten. Twee landgoederen participeerden al aan het project: het domein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver en het landgoed Mattemburgh (Nederland). Recent keurde Europa de toevoeging van Merksplas-Kolonie goed, een gebied met buitengewoon veel potentie tot ontwikkeling. Vanwege de grensoverschrijdende historiek en ligging is de voormalige landloperskolonie een mooie aanwinst voor het project.

Van Landloperskolonie tot beschermd landschap
Merksplas-Kolonie werd in 1823 als Ďonvrijeí Kolonie gesticht, in navolging van het vlakbij gelegen Ďvrijeí Kolonie van Wortel, toen beide gebieden nog tot de Zuidelijke Nederlanden behoorden. Jarenlang verbleven hier landlopers en bedelaars die op het land werkten en zo een gevarieerd landschap van dreven, velden, bossen en statige gebouwen vormden. Tot 1993, toen de wet op de landloperij werd afgeschaft. Toen de domeinen leeg kwamen te staan en gevaar voor versnippering dreigde, werd kempens Landschap vzw opgericht om beide gebieden te behouden en te herwaarderen. In 1999 werden beide gebieden beschermd als landschap vanwege hun uitzonderlijke cultuurhistorische en natuurlijke waarde.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo