Materialen - handboek materiaalkunde

8 februari 2021 Bron: Acco Uitgeverij
Materialen - handboek materiaalkunde
Dit handboek introduceert de basisprincipes van materiaalkunde zoals die voor ingenieurs nuttig zijn. In tegenstelling tot wat studenten vaak verwachten, is materiaalkunde meer dan alleen chemie of fysica.

Materiaalkunde handelt voornamelijk over de relatie tussen de structuur en de eigenschappen van een materiaal. Het vereist inzichtelijk denken over verschillende schaalgroottes heen: van atoom over kristalrooster en microstructuur tot product. Dit handboek biedt inzicht in de betekenis van veelgebruikte materiaaleigenschappen, de structurele opbouw van verschillende materialen en hoe die structuur onlosmakelijk verbonden is met de eigenschappen. Voor de materiaalklassen metalen, polymeren en composieten wordt de link gelegd met verwerking, wat voor ingenieurs de voornaamste manier is om structuur te beïnvloeden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo