Luxemburg-stad presenteert Nederlands plan voor duurzame wijk

5 augustus 2013 Bron: Witteveen+Bos
Donderdag 25 juli 2013 is het winnende ontwerp van de internationale ontwerpwedstrijd Südfront Avenue J.F. Kennedy aan het publiek bekend gemaakt. Het plan voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kennedy Süd op het Plateau van Kirchberg in Luxemburg-stad werd gepresenteerd door de Luxemburgse minister van duurzaamheid en infrastructuur, de heer Wiseler en de president van het Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg, de heer Gillen. Het winnende ontwerp ‘Promenade des Fleurs’ werd ingediend door een Nederlands ontwerpteam, bestaande uit de bureaus Urbis, Bosch Slabbers en Witteveen+Bos.

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De opdrachtgever voor de wijkontwikkeling is het Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg, een staatsinstelling die tot taak heeft het gehele plateau van Kirchberg te ontwikkelen, onder meer voor het huisvesten van de EU alsmede tot stadsdeel van Luxemburg. In 2010 schreef zij de ontwerpwedstrijd uit. Uit de eerste ronde (28 portfolio’s) werden twee prijswinnaars geselecteerd. De twee teams, beide Nederlands, werd gevraagd hun plannen verder uit te werken.De inzending ‘Promenade des Fleurs’ won vanwege de goede integratie van de grote schaal van het Europese stadsdeel met de kleine schaal van de bestaande aangrenzende wijk. De strategische insteek en de grote mate van duurzaamheid in het plan waren eveneens van doorslaggevende betekenis. Het winnende team bestaat uit het Rotterdamse Urbis bureau voor stadsontwerp (stedenbouwkunde en bouwkundige aspecten), Bosch Slabbers landschapsarchitecten uit Middelburg (landschap en buitenruimte) en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Deventer (duurzaamheid, water en energie). Momenteel werkt dit team het winnende ontwerp verder uit zodat waarschijnlijk vanaf 2018 met de bouw kan worden begonnen. De bouwtijd zal, gezien de grote omvang van het project, naar verwachting 15 tot 20 jaar in beslag nemen.Het plangebied Kennedy Süd is circa 16 hectare en het aantal toekomstige inwoners circa 2.000. Het ontwerp is heel specifiek op de topografie van het plangebied afgestemd en leidt tot een extreem duurzame wijk. Bijzonder is het zongestuurde ontwerpproces waarbij in vergelijking tot een traditioneel ontwerp, naast cultuurhistorie en esthetiek, extra rekening is gehouden met de zonnepotentie. Daarom zijn de gebouwen ontworpen voor optimale energiewinning en koeling. Ook het watersysteem met voor het regenwater een gecombineerde open afvoer en piekberging, is in Luxemburg een nieuw concept.Daarnaast ligt er veel nadruk op de ontwikkeling van woningbouw op het Plateau van Kirchberg. Nu bestaat de wijk voornamelijk uit kantoren. Naast woningbouw voor expats zal er ook veel ruimte voor gezinnen komen. Door toevoeging van veel verschillende andere functies naast het wonen zal het plangebied veranderen in een levendige stadswijk. Ter verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte en woonmilieus wordt de Europese wijk op het Plateau van Kirchberg verbonden met omliggende buurten. Alle groengebieden en de echte natuur in het nabijgelegen dal worden met elkaar verbonden via nieuwe groene ruimtes in het plangebied Kennedy Süd. De Promenade des Fleurs is hierin een centraal element.

De Nederlandse ambassadeur van Luxemburg, de heer Kok was ook aanwezig bij de presentatie van het winnende ontwerp.Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo