Kortrijkse kantorenmarkt heeft nog ruinte voor 100.000 m2 extra kantoren

  BE   21 juni 2021 Bron: Stad Kortrijk
Kortrijkse kantorenmarkt heeft nog ruinte voor 100.000 m2 extra kantoren
Ook na corona blijven kantoren een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur. De vraag naar kantoorruimte in Kortrijk en de regio zal de komende jaren toenemen. Er is een potentieel van 100.000 m2 aan bijkomende kantoorruimte op enkele strategische locaties over een periode van 10 jaar. In Kortrijk liggen kansen voor ieder segment in de kantorenmarkt. Dat zijn conclusies uit de kantorenstudie voor Kortrijk en de regio uitgevoerd door studiebureau's City D/WES en Jones Lang Lasalle (JLL) in opdracht van de stad Kortrijk en intercommunale Leiedal.

In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen spreekt de stad Kortrijk de ambitie uit om ruimte te bieden aan ondernemen in de stad. Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het ondernemen in Kortrijk en de regio, maar het is ook een markt die in continue verandering is. Om meer inzicht te krijgen in dit marktsegment namen Stad Kortrijk en intercommunale Leiedal studiebureau's City D/WES en Jones Lang Lasalle (JLL) onder de arm. De bevindingen uit hun studie geven de stad en Leiedal inzicht in de werking van de kantorenmarkt om nu en in de toekomst onderbouwde beleidskeuzes te maken.

Trends op de Kortrijkse kantorenmarkt

Kortrijkse kantorenmarkt heeft nog voor 100.000 m2 extra kantoren

Locatie is alles

Locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen in de toekomst ondernemingen blijven aantrekken. Maar ook de vraag naar parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, gecombineerd met een ligging nabij een grote verkeersas blijft hoog. Samenwerking wordt makkelijker als bedrijven dicht bij elkaar liggen. Kantoren worden daarom best geclusterd.

Duurzaamheid is de norm

Laag energieverbruik, milieubewustheid, gebruik duurzame materialen maar ook een groene werkomgeving en de beschikbaarheid van alternatieve mobiliteit zoals een deelauto of elektrische fietsen leveren een meerwaarde.

Digitalisering

Goede ICT hardware maar ook investeren in de juiste software en opleidingen zijn noodzakelijk voor verdere groei.

Flexibiliteit

Niet alleen werken van thuis uit, maar ook in co-workingruimtes. Flexibele concepten rond het invullen en terbeschikkingstellen van kantoorruimtes is wat de markt vraagt.

Na corona: niet minder, maar andere kantoren

Het uitbreken van de COVID-19 crisis is een onvoorziene, extreme schok voor onze wereld met verstrekkende gevolgen op korte en lange termijn. Op de korte termijn vindt ook op de kantorenmarkt een onvermijdelijke correctie plaats. Vastgoedbeslissingen werden uitgesteld. Op de langere termijn blijft het kantoor echter een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur en speelt het een essentiële rol in ons werk en onze productiviteit. Het studiebureau verwacht niet minder vraag naar kantoorruimte, maar wel dat het kantoor meer zal evolueren naar een plaats voor samenwerking en ontmoeting op een veilige manier dan tot een pure werkplek voor het uitvoeren van taken. De kleinere steden zoals Kortrijk zullen een antwoord kunnen bieden op vragen van werknemers naar minder woon-werkverkeer en naar leefbare kleine steden.

Opportuniteiten voor Kortrijk: 100.000 m2 extra kantoren

Uit de studie blijkt dat in het arrondissement Kortrijk nog voldoende draagvlak is voor extra kantoorruimte. In een standaardgroei (10% per jaar) is er een potentieel van 100.000 m2 aan bijkomende kantoorruimte over een periode van 10 jaar. Door gericht beleid gericht op de specifieke speerpuntsectoren zoals de gamingindustrie en de creatieve maakeconomie kan nog een extra potentieel gecreëerd worden van 20.000 m2 extra op een termijn van 10 tot 15 jaar.

Kortrijk is vooral een lokale speler op de kantorenmarkt met kleine en middelgrote ondernemingen, maar de unieke potenties aan het station bieden wel een mogelijkheid om de regionale en zelfs nationale profilering te versterken.

4 kantoorlocaties in Kortrijk

Kortrijkse kantorenmarkt heeft nog voor 100.000 m2 extra kantoren
"Kortrijk zit al in de lift als kantoorlocatie met tal van nieuwe vergunde ontwikkelingen. Er is nog ruimte voor kwalitatieve kantoorgebouwen die gebundeld zijn op een aantal goedgekozen locaties. Eén van de belangrijkste conclusies uit de kantorenstudie is dat versnippering nefast is en dat kantoren maximaal moeten geclusterd worden. Uit de studie komen 4 clusterlocaties naar boven voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren: de binnenstad, de stationsomgeving, de noord-zuid-as en Hoog-Kortrijk. Elke locatie heeft haar eigen specifieke kwaliteiten. In Kortrijk is een locatie voor ieder segment in de kantorenmarkt. Volgend jaar organiseert de stad Kortrijk een vastgoeddag waar we onze ambities en potenties als kantorenlocatie in de verf zullen zetten.
Wout Maddens, schepen van bouwen en wonen / voorzitter Leiedal


De binnenstad heeft een groot potentieel aan kantoorontwikkelingen die ondersteunend zijn aan de stedelijke functies. Deze kantoren spelen in op het feit dat hier automatische passage van mensen bestaat en dat de verschillende functies in de stad heel wat dynamiek genereren. Het gaat hier vooral over dienstverleners zoals verzekeringen, architecten of uitzendkantoren.

Het station is een belangrijke openbare vervoershub, kent ook een goede bereikbaarheid met de wagen en profiteert mee van het ondersteunend weefsel in de binnenstad. De studie ziet hier zeker nog potentieel in het uitbouwen van de kantorenmarkt, voornamelijk voor regionale en nationale spelers. Ook de Van Marcke Site is een voorbeeld van een locatie in de nabijheid van het station waar kantoorontwikkeling gewenst is.

Hoog Kortrijk heeft het voordeel van een herkenbare, professionele omgeving die vlot bereikbaar is met de wagen. Er is de onmiddellijke aansluiting op de snelweg, het fietsnetwerk dat verder wordt uitgebouwd. De reeds aanwezige grote hoeveelheid kantoren en het bestaand economisch weefsel maken deze locatie eenvoudig en overzichtelijk voor klanten en het zorgt daarnaast voor een grote visibiliteit en identiteit. Door versterkt in te zetten op een kwalitatieve werkomgeving (groeninrichting, HOV-as, fietsnetwerk...) kan de site zich ook bovenlokaal duidelijker positioneren.

De Noord-Zuidas van het station tot Hoog-Kortrijk (Doorniksewijk-Doorniksesteenweg) verbindt verschillende projectgebieden elkaar. De realisatie van een hoogwaardige openbaarvervoer corridor door middel van een trambus en de verdere uitbouw van het fietsnetwerk zal de mogelijkheden van deze as als kantorenlocatie alleen maar versterken. Hier is vooral plaats voor gemengde projecten met kleinere, dienstverlenende kantoorgebruikers.

Binnen deze locaties is er voldoende ruimte om de groei op te vangen via en slimme verdichting en reconversie van verouderde gebouwen en leegstaande sites. Door de functies dicht bij elkaar te brengen, wordt er geen open ruimte aangesneden, worden files beperkt en wordt er versterkt ingezet op de samenwerking tussen functies zoals bijvoorbeeld onderwijs en werken.
Wout Maddens, schepen van bouwen en wonen / voorzitter Leiedal


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo