Installateurs hebben hoge verwachtingen van BTW-verlaging

  NL   21 maart 2013 Bron: USP Marketing Consultancy
Per 1 maart geldt in Nederland een lager BTW-tarief op arbeid bij renovatiewerkzaamheden aan huizen van meer dan twee jaar oud. Ongeveer de helft van de E-installateurs verwacht dat deze verlaging een positieve bijdrage zal leveren aan het herstel van de sector ťn de eigen omzet. E-installateurs zien deze verlaging bovendien als de meest adequate maatregel om de installatiesector te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek onder E-installateurs dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd in samenwerking met het vakblad Elektropraktijk.

Verlaging BTW-tarief beste maatregel voor de sector
Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden worden relatief gezien steeds belangrijker voor de bouw- en installatiesector omdat ze minder te lijden hebben onder de crisis dan nieuwbouwwerkzaamheden. Maar toch ontkomt de renovatie- en onderhoudsmarkt niet aan de malaise en krimpt deze ook nog steeds. USP Marketing Consultancy heeft E-installateurs gevraagd welke maatregel in hun ogen het beste zou zijn om de bouw- en installatiesector te stimuleren. Meest genoemd zijn verlaging van het BTW-tarief op renovatie en onderhoud (39%) en het verbeteren van condities waaronder hypotheken worden verstrekt aan potentiŽle huizenkopers (30%). Ook wordt het stimuleren van energiebesparende maatregelen door bijvoorbeeld subsidies vaak genoemd (10%).

Ook eigen bedrijf zal profiteren
Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de E-installateurs (49%) verwacht dat verlaging van het BTW-tarief zal bijdragen aan het herstel van de bouw- en installatiesector. Een ongeveer even groot deel denkt dat de verlaging zal bijdragen aan de omzet van het eigen bedrijf (47%). Eenzelfde BTW-verlaging is in 2011 ook al van kracht geweest. Voor 43% van de ondervraagde E-installateurs heeft deze verlaging toentertijd ook daadwerkelijk meer opdrachten opgeleverd. Voor 38% heeft dit geen effect gehad. Uit de laatste cijfers van BouwKennis blijkt dat de huidige verlaging 4% van de Nederlandse huishoudens over de streep heeft getrokken om renovatieplannen uit te laten voeren dit jaar. Deze huishoudens hadden eerst geen helemaal geen plannen of hebben plannen naar voren gehaald. Daarnaast geeft 22% van de huishoudens met renovatieplannen aan dat zij eerst veel werkzaamheden zelf wilden doen, maar nu toch gebruik gaan maken van professionals.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo