Vastgoed

Hoe ziet de ideale woning in 2015 eruit?

Een vrijstaande woning met een slaapkamer voor ieder kind, een grote tuin en zicht op natuur voor iedereen, is niet meer mogelijk. Dit ideaalbeeld van een woning is bovendien gedateerd, want de gezinnen worden steeds kleiner en de oude woningen zijn té groot voor deze nieuwe gezinnen. In de komende vijftien jaar moeten er ook nog eens tienduizenden woningen bijkomen om de woningbehoefte van de Vlaming in te vullen. Zoals we nu bezig zijn is dit een onbegonnen zaak, maar het kan anders …

Klassiek beeld van wonen loslaten

Het lijkt onmogelijk om de woonbehoefte van de Vlaming in te vullen. Zeker wanneer iedereen een vrijstaande woning wenst, is er te weinig plaats. Als je weet dat hier de bewoonbare oppervlakte 130 vierkante meter bedraagt, terwijl dit in Nederland en de Scandinavische landen rond de 70 vierkante meter ligt. De conclusie is dan ook dat we dichter bij elkaar moeten wonen.

Daarnaast is er 40% van de vrijstaande woningen onderbenut. Ze bevatten té veel slaapkamers voor het aantal bewoners, hierdoor zijn er een groot deel kamers onbenut. Deze kamers moeten wél betaald en verwarmd worden om verval te voorkomen. Terwijl in dit ‘overige’ deel van het huis, perfect nog een gezin zou kunnen wonen. We moeten met andere woorden het klassieke beeld van bouwen en wonen loslaten en nieuwe mogelijkheden een kans geven.

De ideale woning in 2015

Grote, vrijstaande woningen zijn dikwijls niet meer van deze tijd; dat is nu wel duidelijk. Om betaalbaar en duurzaam te bouwen en te leven, moeten we iets veranderen aan deze woonbehoefte.

In de eerste plaats moeten we de emotionele aanpak loslaten en voor een rationelere aanpak kiezen. Is het zinvol om deze woning te renoveren? Of is het verstandiger om het huis te slopen en het te herbouwen? Vaak is de bestaande woning afbreken een betere optie, dit om de simpele reden dat je door te renoveren vaak de normen (en rendement) van een nieuwbouwwoning niet haalt.

Idealiter zouden we met z’n allen in één grote, hoge toren gaan wonen, waar we ook werken en winkelen. Een soort termietenheuvel met een eigen economie, wat vandaag de dag slechts het scenario lijkt te zijn van een sciencefictionfilm. Een realistischer idee is om met z’n allen efficiënter te bouwen: niet te veel deuren, wanden, hoekjes en kantjes. Een efficiënte benutting van de beschikbare ruimte op kop!

Ook interessant