Verwarming & Sanitair

Fit for 55 package past perfect bij Daikins hernieuwbare verwarmingsactiviteiten

Fit for 55 package past perfect bij Daikins hernieuwbare verwarmingsactiviteiten
Een groener Europa is een stap dichterbij. Nadat de Europese Unie via de Green Deal een strategie voor een duurzamer Europa heeft ontwikkeld, begint zij nu met de uitvoering daarvan via het "Fit for 55"-pakket. Als een van 's werelds grootste CO2-markten wil de EU met haar "Fit for 55"-pakket de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderen en tegen 2050 een netto-uitstoot van 0 % bereiken. Als marktleider in warmtepompen heeft Daikin zich geëngageerd om tegen 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn. Het bedrijf steunt dit pakket niet alleen, maar heeft er ook op geanticipeerd door een gids met 4 stappen bekend te maken om het pakket te doen slagen en de verwarmingssector koolstofvrij te helpen maken. Het "Fit for 55-pakket" ligt volledig in de lijn van deze gids en heeft hetzelfde doel: Europa groener maken, in de praktijk.

Wat is Fit for 55?

Fit for 55", dat op 14 juli 2021 werd aangekondigd, is het ambitieuze plan van de Europese Commissie om de strategie voor het koolstofarm maken van de economie in de praktijk te brengen en de EU op koers te zetten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. Volgens de richtlijn is een beleid dat gericht is op een hogere energie-efficiëntie en een omschakeling van warmtevoorziening op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen absoluut noodzakelijk.

De Green Deal heeft een breed toepassingsgebied en omvat hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie in de eerste plaats, energieprestaties van gebouwen, grondgebruik, energieheffingen, het delen van inspanningen en de handel in emissierechten. Warmtepomptechnologie zal een belangrijke rol spelen bij het koolstofvrij maken van Europese woningen als een levensvatbare optie voor nieuwe gebouwen en als vervanging voor verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Om de doelstellingen van de nieuwe Green Geal te halen, heeft Daikin een 4-stappengids onthuld om woningen koolstofvrij te maken en ervoor te zorgen dat Europeanen pioniers zijn op het vlak van klimaatactie.

Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bij Daikin: "Wij verwelkomen dit "Fit for 55-pakket" met veel enthousiasme. Het maakt het mogelijk om de visie van de Green Deal duidelijk in de praktijk te brengen. Met deze doorbraak ziet Daikin zijn missie om warmtepompen toegankelijk te maken voor alle huishoudens versterkt."

Een perfecte match

De vier doelstellingen van Fit for 55 voor de warmtepompenmarkt en de 4 stappengids zijn logisch met elkaar verbonden. Doelstelling 3 van het pakket, die tot doel heeft burgers te begeleiden naar efficiënte en hernieuwbare verwarmings- en koelingsoplossingen voor hun gebouwen, ligt in het verlengde van de eerste stap van de Daikin-gids, die zich ertoe verbindt de regels inzake energieverbruik bij nieuwbouw te verbeteren. Het verhogen van het "vervangingspercentage", dat zo belangrijk is voor de verwarmingssector om de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van gebouwen te kunnen verwezenlijken, komt ook tot uiting in het "Fit for 55"-pakket. De eerste doelstellingen van het pakket zijn gericht op het stimuleren van de omschakeling op fossiele brandstoffen en het aanmoedigen van technologieën die zowel efficiënt als hernieuwbaar zijn, zodat het volledige potentieel van warmtepomptechnologieën wordt ontsloten.

Tot slot komen de laatste stappen van Daikins gids overeen met de laatste doelstellingen van het Europese pakket: een einde maken aan de stimulansen voor fossiele brandstoffen door de energieprijzen te herzien, wat ook zal helpen om hernieuwbare verwarming standaard te maken bij vervanging. "De overeenkomst tussen onze 4-stappengids en het nieuwe Europese pakket is perfect. Dit toont aan dat Daikin, naast toezeggingen en mooie woorden, elke dag op het terrein strijdt om de levenskwaliteit van zijn burgers te verbeteren en tegelijk de planeet te beschermen. We zullen burgers blijven begeleiden en verwarmingsinstallateurs blijven ondersteunen, samen met de Europese Unie, op weg naar duurzamere verwarmingsoplossingen", besluit Patrick Crombez.

Ook interessant