Energielening voortaan ook voor installatie van zonnepanelen

  BE   27 april 2015 Bron: Vlaamse regering
De lijst met werken die met de Energielening kunnen worden gefinancierd wordt uitgebreid. Voortaan kan in heel Vlaanderen ook voor de financiering van zonnepanelen een beroep gedaan worden op de Energielening. Kwetsbare groepen die in aanmerking komen voor een intrest van 0 procent kunnen er ook energiezuinige huishoudtoestellen mee aankopen. Om dit mogelijk te maken besliste de Vlaamse Regering op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom om het budget voor de Energielening te verhogen naar 30 miljoen euro in 2015.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. Ondertussen zijn 1195 dergelijke leningen goedgekeurd.
In het eerste kwartaal van 2015 werd bijna de helft van het geleende budget gebruikt voor het plaatsen van hoogrendementsglas en ramen (48,67 procent). 21,58 procent werd in het eerste kwartaal gebruikt voor dakisolatie, 13,33 procent voor het plaatsen van een condensatieketel en 8,43 procent voor muurisolatie. Slechts 1,49 procent van het geleende budget werd besteed aan zonnepanelen. Dit omdat slechts in een beperkt aantal gemeenten de Energielening kon worden gebruikt voor het financieren van een PV-installatie.

Minister van Energie Annemie Turtelboom maakt het nu mogelijk voor alle Vlamingen om de installatie van zonnepanelen te financieren via de energielening. We willen het plaatsen van zonnepanelen op deze manier stimuleren. De rendementen zijn hoog, en interessant. Je bespaart op je elektriciteitsfactuur. Wie zonnepanelen aanschaft via een groepsaankoop haalt een rendement van vijf procent. Steun via groene stroomcertificaten is dan ook niet meer nodig, daarom hebben we die steun voor kleine installaties recent ook afgeschaft. We willen evolueren naar een beleid dat meer gericht is op investeringssteun. Daarom ook deze beslissing die het voortaan voor elke Vlaming mogelijk maakt om via de Energielening deze interessante investering te doen. We hebben het budget opgetrokken om dit mogelijk te maken. Het budget werd vandaag met 12,5 miljoen verhoogd tot een bedrag van 30 miljoen euro.

Wie wil lenen voor zonnepanelen moet evenwel een gesoleerd dak hebben. Indien dit het geval is, kan de Energielening gebruikt worden voor de financiering van de zonnepanelen, de leiding, de keuring, de doorvoer door het dak en de draagstructuur van de zonnepanelen.

Aankoop energiezuinige huishoudtoestellen voor kwetsbare gezinnen

Ook wordt de mogelijkheid voor kwetsbare gezinnen toegevoegd om met de Energielening de levering en plaatsing van energiezuinige huishoudtoestellen te financieren. De noodzaak hiervan moet blijken uit een energiescan en de plaatsing kan eventueel begeleid worden door een energiesnoeier. De huishoudtoestellen die in aanmerking komen zijn een koelkast, diepvries en wasmachine, telkens met energieklasse A+ of beter.

Een gezin kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Het gaat om volgende doelgroepen:
 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

U kan een energielening aanvragen bij de lokale entiteiten van de gemeenten. Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening
Via een handige tool vindt u na het ingeven van uw postcode waar u in uw gemeente terecht kan voor het aanvragen van uw energielening. www.energiesparen.be/energielening/in-welke-gemeenten

Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo