Verbouwen

Dit zijn de premies voor energiebesparende investeringen in 2021

Dit zijn de premies voor energiebesparende investeringen in 2021
De netbeheerder Fluvius kent sinds lange tijd, in opdracht van de Vlaamse Regering, premies toe voor energiebesparende investeringen in bestaande woningen. Enerzijds zijn er premies om woongebouwen beter te isoleren via een aannemer: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en isolerende beglazing. Deze premies kunnen worden bekomen voor energiebesparende investeringen in woningen aangesloten op het distributienet voor 2006 of met aanvraag van een omgevingsvergunning voor 2006.

Nieuw vanaf 2021 is een extra premie voor een dakisolatie of na-isolatie van buitenmuren in combinatie met de verwijdering van een asbesthoudend dak of een asbesthoudende gevelbekleding. In dit geval wordt de premie met 8 euro per m² verhoogd.

Vanaf 2021 wordt de premie voor het plaatsen isolerende beglazing verdubbeld van 8 naar 16 euro per m² en de premie voor na-isolatie van muren via de buitenzijde van 15 naar 30 euro per m².

Isolatiepremies bestaande woningen in 2021 (via aannemer)
Dak- of zoldervloerisolatie4 euro per m²Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W
Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering12 euro per m²Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde30 euro per m²Rd-waarde minstens 3 m²K/W
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering38 euro per m²Rd-waarde minstens 3 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.
Na-isolatie spouwmuur5 euro per m²Spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1
Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde15 euro per m²Rd-waarde minstens 2 m²K/W
Na-isolatie vloer of kelder6 euro per m²Rd-waarde minstens 2 m²K/W
Hoogrendementsbeglazing16 euro per m²U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K

Daarnaast geeft Fluvius ook premies voor energiezuinige technieken in bestaande woningen en (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend. Het betreft premies voor een warmtepomp, een warmtepompboiler, een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen. De premie voor zonnepanelen is nieuw vanaf 2021.

Premies voor energiezuinige technieken in 2021 (via aannemer)
Warmtepomp Geothermische warmtepomp: 4000 euro
Lucht-water warmtepomp: 1500 euro
Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro
WarmtepompboilerPer wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro
ZonneboilerPer wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte
Fotovoltaïsche zonnepanelenMaximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur: eerste 4 kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp

Alle voorwaarden en aanvraag van deze premies: www.fluvius.be

Ook interessant