De deuren gaan open

19 november 2018 Bron: Academic & Scientific Publishers
De deuren gaan open
Op vele tientallen plaatsen in Vlaanderen zitten momenteel werkgroepen rond de tafel te brainstormen over de toekomst van hun kerk. En of het nu om een bescheiden dorps- of een indrukwekkende stadskerk gaat, om een modernistische Sint-Jozefs- of om een beschermde Onze Lieve Vrouwkerk … het discours rond de tafel is vrij gelijklopend. Velen (her)ontdekken de kracht en de potenties van het kerkgebouw. Publieke functies als schoolrefter, gemeenschapscentrum, kinderopvang, toeristisch onthaal of bibliotheek zijn dan ook gedroomde wensbeelden voor de toekomst van een kerkgebouw. Soms zijn ook commerciële partners welkom om een levensvatbaar project te kunnen garanderen: foyer van een woonzorgcentrum, een medische groepspraktijk, open vergaderruimtes…

Bestel dit boek:

Met deze publicatie willen we u mee van deze zoektocht naar bezielende toekomstmogelijkheden voor parochiekerken laten genieten. We nodigden 15 opdrachtgevers en ontwerpers uit om hun intenties en plannen voor de toekomst van hun kerkgebouwen te laten zien. De ontwerpers zetten de lezer op het spoor van andere interessante - vaak buitenlandse - herbestemmingsprojecten waarin ze dezelfde gedrevenheid, visie en gevoeligheid herkennen waardoor deze publicatie een echt inspiratiewerk wordt.

We vroeger ook raad aan twee hemelbestormers: dhr. bOb Van Reeth en dhr. Willem Vermandere brengen hun inzichten, visies en reflecties.

Dit boek is bestemd voor elke verantwoordelijke bestuurder van stad, gemeente of kerkbestuur, voor de actieve burger in buurt en dorp.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo