Nieuwbouw

Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start

Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start
Op de oude thuisbasis van zuivelfabriek Campina in Sleidinge start projectontwikkelaar Global Estate Group begin oktober met de bouw van 39 kmo-units. Het nieuwe bedrijventerrein van 6,5 hectare krijgt de naam ‘De Melkerij’, een verwijzing naar het rijke zuivelverleden van de site. Het wordt een duurzaam, innovatief en energiezuinig bedrijvenpark. De oude structuren worden hergebruikt, op de daken van de units komen er zonnepanelen, en regenwaterputten en infiltratiegrachten gaan de droogte tegen. In de lente van volgend jaar nemen de eerste bedrijven hun intrek op de site.

Na jaren van leegstand krijgt de oude Campina-site in Sleidinge, een deelgemeente van Evergem, eindelijk een nieuwe bestemming. Campina sloot er in 2015 na 125 jaar de deuren, en projectontwikkelaar Global Estate Group kocht het terrein aan in 2019. Samen met de gemeente Evergem heeft de ontwikkelaar een masterplan uitgewerkt om de vervuilde, onderbenutte site te herontwikkelen tot een duurzaam, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein. Na de voorbereidende werken – waaronder een grondige sanering en vernieuwde laad- en loskades – start begin oktober de bouw van de eerste kmo-units.

Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start

Grote interesse

In de komende maanden vormt Global Estate Group de voormalige melkfabriek om tot een nieuw bedrijventerrein. Uiteindelijk zal de site van 6,5 hectare 3 loodsen tellen van elk ongeveer 3.500 m² groot, 4 kavels bouwgrond en 39 kmo-units met oppervlaktes van 160 tot 360 m². Vandaag start de bouw van de eerste tien nieuwbouwunits, die op de voormalige parking van de melkfabriek komen.

"Door zowel loodsen, bouwgrond als kmo-units aan te bieden, creëren we op ‘De Melkerij’ een aanbod op maat voor ​ lokale, kleinschalige en startende ondernemingen. En dat is nodig, want we merken dat de vraag naar kwalitatieve bedrijfsgebouwen in de regio groot is. Al drie van de vier loten bouwgrond zijn verkocht, en ook één van de grote loodsen heeft al een nieuwe eigenaar. De verkoop van de kmo-units gebeurt gefaseerd. In een eerste fase bouwen en verkopen we de eerste 10 units, in een latere fase komen er nog eens 29 units bij."

Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group. ​


"Als gemeentebestuur zijn we erg gelukkig dat de oude site van Campina weer in gebruik wordt genomen, zodat er grond is voor lokale bedrijven. Omdat het bedrijvenpark in een woonzone ligt, wilde het bestuur garanties voor de leefbaarheid van de buurtbewoners. We hebben strenge voorwaarden opgelegd voor de aard van de bedrijvigheid en hebben zeer goeie afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Op die manier krijgt de lokale economie een mooie boost, met respect voor de buurtbewoners."

Joeri De Maertelaere, burgemeester Evergem (N-VA)


Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start
De site in Sleidinge is zeker niet de eerste leegstaande of vervuilde site die Global Estate Group onder handen neemt. Vorig jaar nog rondde de projectontwikkelaar uit Oostkamp de ontwikkeling van ‘De Spinnerij’ in buurgemeente Waarschoot af, met een vijftigtal kmo-units.

Duurzame en groene herontwikkeling

Bij de ontwikkeling staat duurzaamheid centraal. Global Estate Group krijgt via een Brownfieldconvenant steun van de Vlaamse Regering om het onderbenutte terrein om te vormen tot een energiezuinig bedrijvenpark.

Zo worden de daken van de kmo-units met zonnepanelen bekleed en komen er twee publiek toegankelijke laadpalen, goed om vier elektrische wagens tegelijk op te laden. Daarnaast krijgt de site zoveel mogelijk groen: rondom het terrein komt er een nieuwe groenbuffer, er zal een groenzone zijn met picknickplein en er wordt een bos van ongeveer 6.000 m² aangeplant. Ook wordt er ingespeeld op de toegenomen droogtes van de laatste jaren. Dankzij regenwaterputten en infiltratiegrachten wordt het regenwater optimaal benut en kan het op verschillende plaatsen rustig in de bodem dringen.

Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start

"Dit project is een perfecte illustratie van wat wij verstaan onder duurzame ontwikkeling. Met De Melkerij willen we een antwoord bieden op de nood van ondernemers aan kwalitatieve bedrijfsruimte, zonder daarbij de behoeftes van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Met onze projecten willen we immers meewerken aan een betere en duurzame wereld, door te ontwikkelen met respect voor de omgeving en de natuur. We streven ernaar om de sociale, ecologische en economische dimensies in balans te brengen. Door de verschillende ondernemers samen te brengen, zullen op dit bedrijventerrein interessante samenwerkingen ontstaan.”

Kathleen Dewulf, CEO Global Estate Group


Bouwwerken bedrijvenpark De Melkerij op oude Campina-site gaan van start

Structuren en materialen hergebruikt

Daarnaast hergebruikt Global Estate Group zoveel mogelijk bestaande structuren en materialen. De achterste loodsen worden gerenoveerd en opgesplitst in drie grotere loodsen met oppervlaktes van ongeveer 3.500 m². Van de overige, oudere loodsen blijft enkel de structuur bewaard, die de basis vormt voor 29 kmo-units. Opvallend is dat alle afgebroken materiaal zoveel mogelijk gerecycleerd wordt. Zo wordt het puin vermalen en hergebruikt in de funderingen van de nieuwbouwloodsen.

Midden mei 2023 nemen de eerste bedrijven hun intrek in de eerste tien kmo-units. In een tweede fase, vanaf januari 2023, starten de werken om de bestaande gebouwen te verbouwen tot 29 kmo-units.

Van landbouwerszoon tot zuivelgigant

De geschiedenis van Campina in Sleidinge startte 132 jaar geleden bij lokale boerenzoon August Lippens. Die haalde vanaf 1890 room op bij de landbouwers uit de buurt en maakte er boter van in een kleine werkplaats in de Wittemoer. 45 jaar later nam zoon Valère de zaak over en kreeg het bedrijfje een boost. Zo bouwde hij een melkerij en begon hij na de oorlog melk te pasteuriseren en te verkopen in glazen flessen. Naast boter en room kon je bij Valère Lippens ook terecht voor yoghurt. In 1961 stichtte de Sleidingenaar Comelco op, een coöperatie die melkoverschotten verzamelde. Die overschotten verwerkte Valère Lippens in geconcentreerde vorm: poeder en boter. 30 jaar na de opstart neemt het Nederlandse Campina Melkunie Comelco over. In 1997 verdwijnt de naam Comelco definitief en heet het bedrijf voortaan Campina. Campina fuseerde vervolgens in 2009 met Friesland tot Friesland Campina, maar zes jaar later sloot de fabriek definitief in Sleidinge.